Hlavní obsah

vide [vid]

Vyskytuje se v

aspect: dokonavý/nedokonavý vidaspect perfectif/imperfectif

nettoyage: nettoyage par le videvysávání, luxování

tête: avoir la tête videmít prázdnou hlavu

pompe: fyz. pompe à videvývěva

tourner: tourner à videběžet naprázdno

vider: vider son sacvyklopit všechno, co (má) na srdci

destilace: distillation sous videvakuová destilace

dokonavý: dokonavý vidaspect perfectif

prázdno: regarder dans le videhledět do prázdna

prázdnota: vide de l'âmeduševní prázdnota

prázdný: arriver les mains videspřijít s prázdnýma rukama

vid: dokonavý/nedokonavý vidaspect accompli/inaccompli

přijít: se présenter les mains videspřijít s prázdnýma rukama

sklenice: vider un verre d'un seul couppodívat se sklenici na dno

vyklopit: vider son sacvšechno vyklopit

vynést: vider qqnpřen. vynést koho v zubech

vide: à videnaprázdno, prázdný