Hlavní obsah

livre [livʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. kniha, knížkalivre numérique/électroniqueelektronická knihalivre de chevetoblíbená kniha
  2. kniha část díla, svazek, díl
  3. kniha, deník kam se zapisují různé události ap.

Vyskytuje se v

livrer: se livrerà qqn/qqch vyd(áv)at se, vzdá(va)t se komu/čemu

livrer: se livrerà qqn svěřit se komu

livrer: se livrerodd(áv)at se, poddat se o ženě

livrer: se livrerà qqch poddávat se, podléhat čemu

cuir: livre relié en cuirkniha vázaná v kůži

cuisine: livre de cuisinekuchařka kniha

emboîter: emboîter un livrevlepit brožovanou knihu do vazby

gros: gros livretlustá kniha

livrer: livrer à domiciledod(áv)at až do domu

passage: livrer passage à qqnnechat projít koho, umožnit průchod komu

recette: livre de recetteskuchařka kniha

touffu: livre touffukniha přeplněná detaily

des: un livre, des livreskniha, knihy blíže neurčené

livrer: livrer un coupable à la justicevydat viníka spravedlnosti

superposer: superposer des livresskládat knihy na sebe

pâlir: pâlir sur les livresbýt zahrabán v knihách

pilon: mettre un livre au pilondát knihu do stoupy

bitva: svést bitvulivrer bataille

dodat: dodat objednané zbožílivrer une commande

evidence: ekon. účetní evidence(livres de) comptabilité

kniha: elektronická knihalivre numérique

kniha: obrázková knihalivre d'images

kniha: účetní knihalivre comptable

knížka: vkladní knížkalivret d'épargne

kůže: kniha vázaná v kůžilivre relié en cuir

libra: libra šterlinkůlivre sterling

lodní: lodní deníkjournal /livre /carnet de bord

nemilost: vydat koho komu na milost a nemilostlivrer qqn à la merci de qqn

objednávka: dodat objednávku do bytulivrer une commande à domicile

pozemkový: pozemkové knihylivres fonciers

prémie: knižní prémielivre-cadeau

projet: nechat projet koholivrer passage à qqn

projít: nechat projít koholivrer passage à qqn

příloha: obrazová příloha knihysupplément illustré d'un livre

účetní: účetní knihalivre comptable/de comptes

vázaný: kniha vázaná v kůžilivre relié en cuir

veletrh: knižní veletrhsalon du livre

být: Ta kniha je má.Ce livre est à moi.

který: Kterou z těch knížek chceš?Tu veux lequel de ces livres ?

na: položit knihu na stůlmettre un livre sur la table

svůj, svá, své, svoje: Dám mu svou knihu.Je lui donne mon livre.

plen: dát co v plenlivrer qqch au pillage