Hlavní obsah

paiement [pεmɑ̃]

Vyskytuje se v

facilité: facilités de paiementvýhodné platební podmínky

formule: formule de paiementzpůsob úhrady

justification: justification d'un paiementkvitance, potvrzení platby

mandat: mandat de paiementplatební příkaz

terme: termes de paiementplatební podmínky

anticiper: anticiper un paiementzaplatit předem

devancer: devancer la date d'un paiement(za)platit před termínem

effectuer: effectuer un paiementzaplatit, vyplatit, proplatit

doba: délai de paiementdoba splatnosti

karta: carte de paiement/de créditplatební/kreditní karta

podmínka: modalités de paiementplatební podmínky

příkaz: ordonnance de paiementplatební příkaz

výhodný: facilités de paiementvýhodné platební podmínky

výměr: ordonnance de paiementplatební výměr

platební: carte de paiementplatební karta

při: au moment du paiementpři placení