Hlavní obsah

base [bɑz]

Podstatné jméno ženské

 1. základ, podklad, předpokladétablir/poser/jeter les bases de qqchpoložit základy, vytvořit předpokladyêtre à la base de qqchbýt základem čeho
 2. de base základnísalaire de baseminimální mzda
 3. sur la base de qqch na základě čeho
 4. bases základy
 5. základ, základna, báze
 6. mat.základna, podstava geometrického tělesa
 7. mat.základ číslo
 8. chem.zásada, báze
 9. à base de qqch na bázi čeho
 10. ling.kořen, báze
 11. elektr.báze u tranzistoru
 12. base de données výp.databáze, báze dat

Vyskytuje se v

baser: sur qqch zakládat se, být založen na čem, opírat se o cose baser

camp: základní táborcamp de base

aérien: letecká základnabase aérienne

impôt: daňový základbase de l'impôt

numération: dvojková soustavanumération à base 2

salaire: základní mzdasalaire de base

trou: être au trousedět v base

produit: surovinaproduit de base

basa: être au trousedět v base

báze: à base de qqchna bázi čeho

daňový: daňový základbase de l'impôt, base d'imposition

potrava: základní složky lidské potravyéléments de base de l'alimentation humaine

řadový: řadový pracovníkemployé de la base, dělník ouvrier de la base

tábor: základní táborcamp de base

základ: položit základy čehoposer les bases de qqch

základna: námořní/letecká základnabase navale/aérienne

základní: základní princippivot , base

zdroj: být zdrojem čehoêtre à la base de qqch

zásoba: minimální slovní zásobavocabulaire de base

base: základníde base

bas: nízké tóny basses , graves basy