Hlavní obsah

nedaleko

Příslovce

  • non loinJe to nedaleko odtud.Ce n'est pas loin d'ici.

Předložka

  • od čeho non loin de qqchBydlí nedaleko školy.Il habite pas loin de son école.

Vyskytuje se v

dál: et cæteraa tak dále

daleko: écarté/-éedaleko od sebe

daleký: saut en longueurskok daleký

méně: de moins en moinsčím dál méně

široko: de loinširoko daleko

a: Et puis quoi ?A dál?

být: Ce n'est pas loin (d'ici).Není to (odtud) daleko.

jít: Entre !Pojď dál!

nedaleko: Ce n'est pas loin d'ici.Je to nedaleko odtud.

dojít: On a avantage à être honnête.přísl. S poctivostí nejdál dojdeš.

jablko: C'est au fruit qu'on connaît l'arbre.Jablko nepadá daleko od stromu.

štěkat: Les chiens aboient, la caravane passe.Psi štěkají, karavana jde dál.

zacházet: aller trop loinzacházet příliš daleko

après: Eh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?

ci: ci-aprèsdále

continuation: Bonne continuation !Jen tak dál!

lancée: courir sur sa lancéeběžet dál

loin: être loin de faire qqchbýt dalek čeho

mieux: de mieux en mieuxčím dál tím lépe

suite: et ainsi de suitea tak dále

suivre: suivre un produitdále prodávat/vyrábět (týž) výrobek

mais: Mais encore ?A (co) dál?, No a?

pire: C'est de pire en pire.Je to čím dál horší.

ainsi: et ainsi de suitea tak dál

bec: se retrouver le bec dans l'eauzůstat na suchu, nevědět, jak dál

bouchon: hovor. pousser le bouchon trop loinzajít příliš daleko, přehnat to

corde: tirer sur la cordepřehánět, zajít příliš daleko v požadavcích

coupe: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

être: Où en êtes-vous dans vos recherches ?Jak jste daleko ve vašich bádáních?

fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu

monture: Qui veut voyager loin ménage sa monture.Práce kvapná, málo platná., Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.

reprendre: La vie reprend son cours.Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.