Hlavní obsah

plavat

Vyskytuje se v

proud: plavat proti proudunager contre le courant

umět: Neumím plavat!Je ne sais pas nager !

v, ve: plavat v mořinager dans la mer

béton: Nech to plavat!, Nech to být!Laisse béton !

crawl: plavat kraulem, kraulovatnager le crawl

laisser: (za)nechat čeho, nechat plavat colaisser tomber qqch

nager: plavat prsa/kraulnager la brasse/le crawl

tomber: nechat plavat, nechat být, zanechat co o sportu ap.přen., hovor. laisser tomber qqch

plavat: umět plavatsavoir nager