Hlavní obsah

flotter [flɔte]

Sloveso neosobní

Vyskytuje se v

vent: flotter au ventvlát ve větru

plancher: plancher flottantplovoucí podlaha