Hlavní obsah

article [aʀtikl]

Vyskytuje se v

défini: article définiurčitý člen

désosser: désosser un articlerozpitvat článek

élider: article élidéelidovaný člen

fond: article de fondúvodník, úvodní článek

indéfini: ling. article indéfinineurčitý člen

promotion: article en promotionvýrobek ve slevě

second: article de second choixdruhořadé zboží

stock: avoir un article en stockmít zboží na skladě

suite: article sans suitevyprodané zboží

découper: découper un article dans un journalvystřihnout článek z novin

facturer: Cet article n'a pas été facturé.To zboží nebylo vyfakturováno.

précéder: dans l'article qui précèdev předcházející kapitole

reprendre: reprendre un articlepřepracovat článek

survoler: survoler un articlepřeletět článek očima

člen: určitý/neurčitý/dělivý členarticle défini/indéfini/partitif

nedostatkový: nedostatkové zbožíarticles introuvables, marchandises rares

partiový: partiové zbožíarticle de second choix

sklad: mít zboží na skladěavoir un article en stock

sleva: výrobek ve slevěarticle en promotion

určitý: určitý členarticle défini