Hlavní obsah

nouveau [nuvoˌ nuvεl]

Přídavné jméno-aux

  1. nový krátce existujícíza podstatným jménemmodèle/type nouveaunový model/typart nouveausecese
  2. nový jiný než dosudpřed podstatným jménemnouveaux mariésnovomanželé

Příslovce-aux

  1. de nouveau znovu, opětfaire de nouveauudělat znovuêtre de nouveau maladebýt opět nemocný
  2. à nouveau nanovo, znovufin. porter à nouveauzapsat na nový účet

Vyskytuje se v

nouvelle: nouvelleszprávy

ordre: jusqu'à nouvel ordreaž do odvolání

alliance: Nouvelle Alliance novozákonní smlouva zakládá křesťanství

bouleversant: nouvelle bouleversantezdrcující zpráva

grand: grande nouvellevelká novinka

lune: nouvelle lunenov, novoluní, nový měsíc

saison: saison nouvellejarní období

annoncer: annoncer à qqn une bonne nouvelleoznámit komu dobrou zprávu

apprendre: apprendre une nouvelle à qqnoznámit komu novinu

asperger: asperger d'eau lustrale un nouveau-népokropit novorozence svěcenou vodou

démentir: démentir une nouvelledementovat zprávu

officieux: nouvelle officieuseneoficiální zpráva

beau: Tout nouveau tout beau.Co je nové, to je hezké.

chaud: Je vous apporte la nouvelle toute chaude.Přináším vám zprávu ještě zatepla.

coup: La nouvelle m'a fait un coup au cœur.Ta zpráva mě zasáhla.

sous: rien de nouveau sous le soleilnic nového pod sluncem

nově: nouveau venu nově příchozí

nový: Nouveau Testament Nový zákon

pozdrav: vœux de Nouvel An/Nouvelle Annéenovoroční pozdrav

přírůstek: nouvelles acquisitions pour la bibliothèquepřírůstky v knihovně

svět: Nouveau MondeNový svět Amerika

vlna: Nouvelle Vaguenová vlna v umění

zpráva: faux bruit, fausse nouvellefalešná zpráva

smutný: triste nouvelle smutná novina

krev: infuser un sang nouveau à qqnvlít komu novou krev do žil

obletět: La nouvelle a fait le tour du monde entier.Zpráva obletěla celý svět.

proletět: La nouvelle s'est répandue dans la ville.Zpráva proletěla celým městem.

ruka: avoir la primeur d'une nouvellemít zprávu z první ruky

určitě: Vous m'en direz des nouvelles.Určitě (mi) to pochválíte.

nouveau: de nouveauznovu, opět