Hlavní obsah

přesvědčit

Vyskytuje se v

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

convertir: Je suis de son avis, il m'a converti.Souhlasím s ním, přesvědčil mě.

employer: Il s'emploie à la convaincre.Snaží se ji přesvědčit.

doigt: faire toucher qqch du doigthmatatelně přesvědčit o čem, názorně ukázat co