Hlavní obsah

krok

Vyskytuje se v

huba: držet hubu a krokmarcher droit

kůň: krok koněallure du cheval

neznámo: krok do neznámapas dans l'inconnu

obří: dělat obří krokyfaire des pas de géant

ohlas: ohlas krokůécho des pas

přidat: přidat do krokupresser/allonger le pas

držet: zhrub. držet hubu a krokmarcher droit

hnout se: nehnout se ani na krok od kohone pas quitter qqn d'une semelle

mílový: postupovat mílovými krokyavancer à pas de géant

nálada: être amusant comme un croque mortmít pohřební náladu

parádní: parádní krokpas de l'oie

cadencer: jít pravidelným krokemcadencer son pas

démarche: podniknout kroky, zakročitfaire des démarches

doubler: přid(áv)at do krokudoubler le pas

hésitant: nejistý krokpas hésitant

pas: na každém kroku, každou chvílià chaque pas

quitter: nehnout se od koho na krokne pas quitter qqn d'une semelle

redoublé: zrychlený krokpas redoublé

accélérer: přidat do krokuaccélérer l'allure

allonger: přid(áv)at do krokuallonger le pas

conduire: vést čí krokyconduire les pas de qqn

croquer: La carotte croque.Mrkev křoupe.

de: postoupit o krokavancer d'un pas

faire: udělat krokfaire un pas

quelque: udělat několik krokůfaire quelques pas

rapide: rychlý krokpas rapide

basque: držet se koho za šos(y), nehnout se od koho na krokhovor. s'accrocher aux basques de qqn

droit: sekat dobrotu, držet hubu a krokmarcher droit

épargner: šetřit krokyépargner ses pas

géant: mílovými krokyà pas de géant

oie: parádní krok s vysokým zdviháním nohoupas de l'oie

sauter: odhodlat se k odvážnému krokusauter le pas

vent: jít s dobou, držet krok s módouêtre dans le vent

krok: nehnout se od koho na krokne pas quitter qqn d'une semelle