Hlavní obsah

krok

Vyskytuje se v

huba: držet hubu a krokmarcher droit

kůň: krok koněallure du cheval

neznámo: krok do neznámapas dans l'inconnu

obří: dělat obří krokyfaire des pas de géant

ohlas: ohlas krokůécho des pas

přidat: přidat do krokupresser/allonger le pas

držet: zhrub. držet hubu a krokmarcher droit

hnout se: nehnout se ani na krok od kohone pas quitter qqn d'une semelle

mílový: postupovat mílovými krokyavancer à pas de géant

nálada: mít pohřební náladuêtre amusant comme un croque mort

parádní: parádní krokpas de l'oie

cadencer: cadencer son pasjít pravidelným krokem

démarche: faire des démarchespodniknout kroky, zakročit

doubler: doubler le paspřid(áv)at do kroku

hésitant: pas hésitantnejistý krok

pas: à chaque pasna každém kroku, každou chvíli

pas: pas à paskrok za krokem, co noha nohu mine

quitter: ne pas quitter qqn d'une semellenehnout se od koho na krok

redoublé: pas redoublézrychlený krok

accélérer: accélérer l'allurepřidat do kroku

allonger: allonger le paspřid(áv)at do kroku

conduire: conduire les pas de qqnvést čí kroky

croquer: La carotte croque.Mrkev křoupe.

de: avancer d'un paspostoupit o krok

faire: faire un pasudělat krok

quelque: faire quelques pasudělat několik kroků

rapide: pas rapiderychlý krok

basque: hovor. s'accrocher aux basques de qqndržet se koho za šos(y), nehnout se od koho na krok

droit: marcher droitsekat dobrotu, držet hubu a krok

épargner: épargner ses pasšetřit kroky

géant: à pas de géantmílovými kroky

oie: pas de l'oieparádní krok s vysokým zdviháním nohou

pas: C'est à deux pas d'ici.Je to odsud pár kroků.

pas: ne pas quitter qqn d'un pasnehnout se od koho ani na krok

sauter: sauter le pasodhodlat se k odvážnému kroku

vent: être dans le ventjít s dobou, držet krok s módou