Hlavní obsah

visage [vizaʒ]

Podstatné jméno mužské

  1. obličej, tvář
  2. výraz tvářechanger de visageměnit výraz tvářefaire bon visagetvářit se (naoko) spokojeněVisages pâlesbledé tváře běloši

Vyskytuje se v

tour: tour du visageobrys obličeje

baigner: visage baigné de larmesobličej skrápěný slzami

balafrer: balafrer le visage de qqnzjizvit komu obličej

couteau: visage en lame de couteauvelmi protáhlý obličej

découvert: à visage découvertnepokrytě, otevřeně

lame: visage en lame de couteauprotáhlý obličej

nom: Je ne peux pas mettre le nom sur ce visage.Nemůžu si vzpomenout, jak se jmenuje.

pâle: Visages pâlesbledé tváře běloši

péče: soins du visagepéče o obličej

studovat: Il examinait les traits de son visage.expr. Studoval rysy její tváře.

kosmetika: se faire faire un soin du visagenechat si udělat kosmetiku

bledý: Visages pâlesbledé tváře běloši

mramor: visage de marbretvář jako z mramoru

oko: ... se lit sur son visage.... mu kouká z očí. vlastnost ap.

ozářit: La joie lui a éclairé le visage.Radost jí ozářila tvář.

tvář: à visage humains lidskou tváří

ukázat: montrer son vrai visageukázat svou pravou tvář

visage: changer de visageměnit výraz tváře