Hlavní obsah

během

Předložka

  • čeho pendant, durant qqch, au cours de qqchběhem jízdyen cours de routeběhem rokuau cours de l'annéeběhem prázdninpendant les vacancesběhem letuen (plein) vol

Vyskytuje se v

dopoledne: během dopolednedans la matinée

hladký: sport. hladký běhcourse plate

kondiční: kondiční běhjogging

orientační: sport. orientační běhcourse d'orientation

překážka: běh na 110 m překážekcourse de 110 mètres haies

překážkový: překážkový běhcourse de haies

schůze: (ještě) během schůze ihnedséance tenante

štafetový: štafetový běhcourse de relais

během: během jízdyen cours de route

běh: běh na lyžíchski de fond