Hlavní obsah

travers [tʀavεʀ]

Vyskytuje se v

tort: à tort et à traversnáhodně, nazdařbůh, nerozvážně, slepě

parler: parler à tort et à traversmluvit páté přes deváté

prisme: voir qqch à travers un prisme de qqchdívat se na co očima čeho zkresleně

devátý: mluvit páté přes devátéparler à tort et à travers

myšlenka: Myšlenka, která probleskne hlavou.Idée qui traverse l'esprit.

pole: přes poleà travers (les) champs

přes, přese: mluvit/plést páté přes devátéparler à tort et à travers

rovnou: vzít to rovnou přes pole zkrátit si cestucouper à travers champ

koukat: koukat na koho skrz prstyregarder qqn de travers

mlít: mlít páté přes devátéparler à tort et à travers

plácat: plácat páté přes devátéparler à tort et à travers

plést: plést páté přes devátéparler à tort et à travers

pohlížet: pohlížet na koho skrz prstyregarder qqn de travers

postavit se: postavit se komu do cestyse mettre en travers du chemin

skrz: dívat se na koho skrz prstyregarder qqn de travers

všelijak: tak, tak, všelijakhovor. en long, en large et en travers