Hlavní obsah

travers [tʀavεʀ]

Vyskytuje se v

travers: en traversde qqch napříč čím, přes co, šikmo

champ: à travers champspřes pole

parler: parler à tort et à traversmluvit páté přes deváté

prisme: voir qqch à travers un prisme de qqchdívat se na co očima čeho zkresleně

devátý: parler à tort et à traversmluvit páté přes deváté

myšlenka: Idée qui traverse l'esprit.Myšlenka, která probleskne hlavou.

pole: à travers (les) champspřes pole

přes, přese: parler à tort et à traversmluvit/plést páté přes deváté

rovnou: couper à travers champvzít to rovnou přes pole zkrátit si cestu

koukat: regarder qqn de traverskoukat na koho skrz prsty

mlít: parler à tort et à traversmlít páté přes deváté

plácat: parler à tort et à traversplácat páté přes deváté

plést: parler à tort et à traversplést páté přes deváté

pohlížet: regarder qqn de traverspohlížet na koho skrz prsty

postavit se: se mettre en travers du cheminpostavit se komu do cesty

skrz: regarder qqn de traversdívat se na koho skrz prsty

všelijak: hovor. en long, en large et en traverstak, tak, všelijak

tort: à tort et à traversnáhodně, nazdařbůh, nerozvážně, slepě