Hlavní obsah

solidement [sɔlidmɑ̃]

Vyskytuje se v

charpente: avoir une solide charpentebýt dobře stavěný

corps: corps solidepevná látka

dimension: solide à troisième dimensiontrojrozměrné těleso

état: état solide/liquide/gazeuxpevné/kapalné/plynné skupenství

rein: avoir les reins solidesbýt statné postavy, fig. hodně unést

solide: état solidepevné skupenství

solidement: solidement campé sur ses jambespevně stojící na vlastních nohou

superposable: solides superposablesshodná tělesa

látka: corps solidepevná látka

materiál: matière solide et résistantepevný a odolný materiál

pádný: argument solidepádný argument

pevný: état solidefyz. pevné skupenství

podklad: fondement solidepevný podklad

prostorový: angle solideprostorový úhel

skupenství: état solide/liquide/gazeuxpevné/kapalné/plynné skupenství

tuhý: combustibles solidestech. tuhá paliva

nerv: avoir les nerfs solidesmít pevné nervy