Hlavní obsah

quarte [k(w)aʀt]

Podstatné jméno ženské

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

quart: quart d'heurečtvrthodina, čtvrt (hodiny)

quart: trois quartstři čtvrtiny

américain: quart d'heure américain= chvíle během taneční zábavy, kdy ženy vyzývají muže k tanci

finale: quart de finalečtvrtfinále

heure: un quart d'heurečtvrthodina

quart: quart de tončtvrttón

quart: quart de soupiršestnáctinová pomlka

quart: manteau trois quartstříčtvrťák, kabát ve tříčtvrteční délce

tiers: le tiers et le quartkdokoli, (jeden) další

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

mauvais: passer un mauvais quart d'heurezažít horké chvíle

quart: tous les quarts d'heurekaždou čtvrthodinu

brie: hovor. quart de briefrňák, rypák velký nos

quart: passer un mauvais quart d'heureprožít nepříjemnou chvilku

tiers: se moquer du tiers et du quartkašlat na jedny i druhé

trois: les trois quarts du tempsvětšinou, z větší části, velmi často

čtvrt: tři čtvrtě na čtyřiquatre heures moins le quart

čtvrt: čtvrt na pětquatre heures et quart

nalevo: neohlížet se nalevo ani napravose moquer du tiers et du quart