Hlavní obsah

quarte [k(w)aʀt]

Podstatné jméno ženské

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

américain: quart d'heure américain= chvíle během taneční zábavy, kdy ženy vyzývají muže k tanci

finale: quart de finalečtvrtfinále

heure: un quart d'heurečtvrthodina

tiers: le tiers et le quartkdokoli, (jeden) další

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

mauvais: passer un mauvais quart d'heurezažít horké chvíle

brie: hovor. quart de briefrňák, rypák velký nos

trois: les trois quarts du tempsvětšinou, z větší části, velmi často

čtvrt: quatre heures moins le quarttři čtvrtě na čtyři

nalevo: se moquer du tiers et du quartneohlížet se nalevo ani napravo

quart: quart d'heurečtvrthodina, čtvrt (hodiny)