Hlavní obsah

poursuite [puʀsɥit]

Vyskytuje se v

poursuite: être à la poursuite de qqnpronásledovat koho

další: poursuite de qqchdalší provádění čeho

honička: poursuite en voitureautomobilová honička

pokračování: poursuite des pourparlerspokračování v rozhovorech

upustit: se désister d'une poursuiteupustit od trestního stíhání

vydat se: se mettre/se lancer/se jeter à la poursuite de qqnvydat se za kým