Hlavní obsah

poursuite [puʀsɥit]

Vyskytuje se v

další: další provádění čehopoursuite de qqch

honička: automobilová honičkapoursuite en voiture

pokračování: pokračování v rozhovorechpoursuite des pourparlers

upustit: upustit od trestního stíháníse désister d'une poursuite

vydat se: vydat se za kýmse mettre/se lancer/se jeter à la poursuite de qqn