Hlavní obsah

druh

Podstatné jméno, rod mužský neživotné

  1. (skupina stejných věcí ap.) sorte f, genre m, nature fling. slovní druhy, druhy slovcatégories f pl grammaticales, parties f pl du discours
  2. (taxonomická jednotka) espèce f

Vyskytuje se v

druh: ling. slovní druhy, druhy slovcatégories grammaticales, parties du discours

jediný: jediný svého druhuseul de son espèce

stejný: stejného druhu, stejné povahyde même nature

živočišný: živočišné druhyespèces animales

carré: = druh sýracarré de l'Est

crottin: = druh kozího sýracrottin de Chavignol

espèce: téhož druhu, (ten)týžde la même espèce

sorte: všechny možné druhy čehotoutes sortes de qqch