Hlavní obsah

cote [kɔt]

Vyskytuje se v

côte: côte à côtebok po boku, jeden vedle druhého

côté: du côté deqqch směrem, ve směru k čemu

jardin: côté jardinpravá strana jeviště z hlediska herce

plat: plat de côteshovězí žebro

azur: Côte d'AzurAzurové pobřeží francouzská Riviéra

cote: cote d'alertekritická výška vodní hladiny

cour: div. côté courpravá strana jeviště

impair: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

nage: gagner la côte à la nagedoplavat ke břehu

autre: d'un autre côtéz druhé strany

basculer: basculer du côté de qqnpřiklonit se na čí stranu

barrière: être de l'autre côté de la barrièrebýt na druhé straně barikády

bon: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

souffler: regarder d'où/de quel côté souffle le ventsledovat, odkud vítr fouká

bok: côte à côte, coude à coude, flanc à flancbok po boku

bokem: mettre qqch de côtédát (si) co bokem

kotleta: côte de porc/veauvepřová/telecí kotleta

plout: border les côtes, caboterplout podél pobřeží

po: côte à côte, coude à coudebok po boku

pobřeží: côte découpéečlenité pobřeží

slonovina: Côte d'Ivoiregeogr. Pobřeží slonoviny

strana: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

stránka: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

stranou: mettre de l'argent de côtédá(va)t peníze stranou šetřit

telecí: côte de veautelecí kotleta

všechen, všechna, všechno: de tous les côtés, de partoutze všech stran

kolem: Elle est passée à côté de nous.Přešla kolem nás.

okolo: passer à côtéprojít okolo

riviéra: passer ses vacances sur la Côte d'Azurstrávit dovolenou na Riviéře

těsně: très près, juste à côtétěsně vedle

vedle: côte à côtevedle sebe

barikáda: être de l'autre côté de la barrièrebýt na druhé straně barikády

jedle: être à côté de la plaque(být) vedle jak ta jedle

pokoj: avoir la paix du côté de qqn/qqchmít od koho/čeho pokoj

vanout: savoir de quel côté souffle le ventvědět, odkud vítr vane