Hlavní obsah

réduit [ʀedɥiˌ it]

Vyskytuje se v

réduire: en être réduità faire qqch být nucen dělat co

réduire: se réduirezhoustnout, zmenšit objem vařením

réduire: se réduireà qqch snížit se, zmenšit se, (z)redukovat se

réduire: se réduireen qqch proměnit se, obrátit se v co v popel ap.

poussière: réduire en poussièrerozdrtit na prach i přen.

poudre: réduire en poudreroztlouci na prach

réduire: réduire la vitesse d'un véhiculesnížit rychlost vozidla

réduire: réduire ses prétentionssnížit své požadavky

réduire: réduire à néantzničit, zhatit, zmařit

réduire: réduire en miettesrozdrobit, rozbít na padrť

réduire: réduire en bouillierozmačkat na kaši

réduire: réduire en poudrerozdrtit na prach

réduire: réduire à l'obéissancepřimět k poslušnosti

cendre: mettre/réduire en cendresvypálit, lehnout popelem

dohánět: dohánět koho k zoufalstvíréduire qqn au désespoir

dohnat: dohnat koho k zoufalstvíréduire qqn au désespoir

jízdenka: poloviční/zlevněná jízdenkabillet à demi-tarif/à tarif réduit

minimalizovat: výp. minimalizovat oknoréduire la fenêtre

rozdrtit: rozdrtit na prachréduire en poudre, triturer, pulvériser

ulička: zahnat do slepé uličkyréduire à quia

zoufalství: dohnat koho k zoufalstvíréduire qqn au désespoir

žebrota: přivést na žebroturéduire à la mendicité

moučka: rozemlet co na moučkupulvériser qqch, réduire qqch en poudre

na: rozdrtit na prachréduire en poussière

padrť: rozbít na padrťréduire en miettes, briser en mille morceaux

lehnout: lehnout popelemêtre réduit en cendres