Hlavní obsah

société [sɔsjete]

Vyskytuje se v

anonyme: société anonymeakciová společnost

action: société par actionsakciová společnost

entrée: entrée dans une sociétévstup do společnosti

intrusion: faire intrusion dans une sociétévetřít se do společnosti

limité: société à responsabilité limitéespolečnost s ručením omezeným

meilleur: le meilleur d'une sociétéspolečenská elita

mêlé: société très mêléevelmi různorodá společnost

participation: société en participationtichá společnost

registre: registre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes moralesobchodní rejstřík

responsabilité: société à responsabilité limitée S. A. R. L.společnost s ručením omezeným S.R.O.

création: création d'une sociétézaložení společnosti