Hlavní obsah

participation [paʀtisipasjɔ̃]

Vyskytuje se v

podíl: podíl na ziskuparticipation aux bénéfices

účast: účast na čemparticipation à qqch

účast: za účasti kohoavec la participation de qqn

účast: ekon. finanční účastparticipation financière

výloha: příspěvek na výlohyparticipation aux frais

zisk: účast/podíl na ziskuparticipation aux bénéfices