Hlavní obsah

mourir [muʀiʀ]

Vyskytuje se v

mort: à mortk smrti, smrtelně

poids: poids mortmrtvá váha, vlastní váha bez zatížení, nákladu, přen. zbytečný člověk

point: point mortmrtvý bod stroje, neutrál řazení v autě, přen. mrtvý bod

bois: bois mortuschlý strom, souš, soušové dřevo

commémoration: náb. commémoration des mortspamátka zesnulých

damnation: enfer/mort et damnation !zatraceně!, zpropadeně!, proklatě!

faim: mourir de faimumřít hlady

héroïne: mourir en héroïnezemřít jako hrdinka

inopiné: mort inopinéenáhlá smrt

lit: mourir dans son litzemřít přirozenou smrtí

messe: messe des mortszádušní mše

mort: mourir de sa belle mortzemřít přirozenou smrtí

mort: souffrir mille mortsprožívat pekelná muka

mort: saut de la mortsalto mortale

mort: À mort le tyran !Smrt tyranovi!

mort: Mort aux vaches !Pryč s policajty!

mort: à moitié mortpolomrtvý

mort: tête de mortumrlčí lebka

mort: jour des MortsDušičky

tête: tête de mortumrlčí hlava, lebka

tête: sphinx tête-de-mortlišaj smrtihlav

tomber: tomber mortzemřít

le, la: Debout, les morts !Vstávejte, ospalci!

mort: blessé à mortsmrtelně zraněný

pile: Les piles sont mortes.Baterky jsou vybité.

rendre: mourir plutôt que de se rendreraději umřít, než se vzdát

rôder: kniž. La mort rôde autour de moi.Smrt mě obchází.

article: à l'article de la mortna smrtelném loži

debout: mourir deboutzemřít v plné práci

doigt: être à deux doigts de la mortbýt na hranici života a smrti

face: regarder la mort en facedívat se smrti přímo do tváře

honneur: mourir au champ d'honneurzemřít na poli cti na bojišti

lettre: lettre mortemrtvá litera zákona

mort: Ce n'est pas la mort du petit cheval.To není žádná tragédie.

mort: avoir la mort dans l'âmebýt na pokraji zoufalství

mort: hovor. baliser à mortk smrti se bát

mort: ne pas y aller de main mortenejednat v rukavičkách, nemazlit se s tím

mort: hovor. bruit à réveiller les mortsrámus, že by probudil i mrtvého

bojovat: bojovat se smrtílutter contre la mort

civilizace: zanikající civilizacecivilisation qui meurt

hlad: umřít hlady i přen.mourir de faim

hrdina: padnout jako hrdinamourir en héros

klinický: med. klinická smrtmort clinique

lebka: umrlčí lebkatête de mort

mrtvý: mrtvá váhaekon. charge morte, tech. poids mort

mrtvý: mrtvý jazyklangue morte

mrtvý: mrtvé rameno řekybras mort d'une rivière

mrtvý: geogr. Mrtvé mořemer Morte

mše: zádušní mšemesse des morts

náhlý: náhlá smrtmort subite

násilný: zemřít násilnou smrtímourir de mort violente

nepřirozený: nepřirozená smrtmort non naturelle

oddechový: sport. oddechový častemps mort

okurkový: okurková sezónamorte-saison

otázka: otázka života a smrtiquestion de vie ou de mort

padlý: pomník padlých/padlýmmonument aux morts

padnout: padnout ve válcemourir à la guerre

salto: salto mortalesaut de la mort

smrt: pod trestem smrtisous peine de mort

strašný: strašná smrtmort horrible

suchý: suché dřívíbois mort

touha: umírat touhou po čemmourir d'envie de (faire) qqch

tragický: tragická smrtmort tragique

údolí: údolí smrtivallée morte

vyřadit: motor. vyřadit rychlostdébrayer, mettre au point mort

zádušní: zádušní mšemesse des morts

zemřít: zemřít hladymourir de faim

zemřít: zemřít na nemocmourir de maladie

zemřít: zemřít násilnou smrtímourir de mort violente

zemřít: zemřít přirozenou smrtímourir de sa belle mort

zubatá: zubatá s kosouFaucheuse , Mort portant sa faux

zvrat: ekon. bod zvratuseuil , de rentabilité, point , mort

život: otázka života a smrtiquestion de vie ou de mort

lehký: lehká smrtmort paisible/tranquille

umírat: expr. Umírám hladem.Je meurs de faim.

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

lože: ležet na smrtelném ložiêtre (couché) sur son lit de mort

moucha: padat jako mouchymourir/tomber comme des mouches

mrtvý: přen. dělat mrtvéhofaire le mort

nálada: mít pohřební náladuêtre amusant comme un croque mort

nuda: ukousat se nudoumourir d'ennui

ocitnout se: octnout se na mrtvém boděarriver au point mort

postel: být na smrtelné postelise trouver sur son lit de mort

probudit: Rámus, že by probudil i mrtvého.Un bruit à réveiller les morts.

sezona: expr. okurková sezonasaison morte, morte saison

smrt: (po)hrozit smrtí komumenacer qqn de mort

smrt: přivodit čí smrtfaire mourir qqn

smrtelný: na smrtelné postelisur le lit de mort

spár: Vyrval ho ze spárů smrti.Il l'a arraché des griffes de la mort.

sto: mít sto chutí co udělatmourir d'envie de faire qqch