Hlavní obsah

dělení

Vyskytuje se v

dělit: děleno čím operacedivisé par qqch

květný: círk. Květná nedělepâques fleuries, Dimanche des Rameaux

neděle: círk. Květná neděledimanche des Rameaux

rameau: Květná neděleDimanche des Rameaux

division: Toto dělení vychází beze zbytku.Cette division tombe juste.

dělení: dělení do skupingroupement