Hlavní obsah

dělení

Vyskytuje se v

dělit: děleno čím operacedivisé par qqch

dělit: děleno znaménkosigne de division

květný: círk. Květná nedělepâques fleuries, Dimanche des Rameaux

neděle: círk. Květná neděledimanche des Rameaux

dělit: Dvacet děleno pěti jsou čtyři.Vingt divisé par cinq fait quatre.

rameau: Dimanche des RameauxKvětná neděle

division: Cette division tombe juste.Toto dělení vychází beze zbytku.