Hlavní obsah

casse [kɑs]

Podstatné jméno ženské

  • bot.kasie strom

Podstatné jméno ženské

  • polygr.písmovnice, písmovka

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

casser: à tout casserstrašně moc, nanejvýš, všeho všudy

échéant: le cas échéantpopřípadě, případně, bude-li třeba, v případě potřeby

bas: polygr. bas de cassemalá písmena v písmovnici

cassant: métal cassantkřehký kov

casse: vendre à la casseprodávat na váhu

cassé: voix casséenakřáplý hlas

casse-cou: crier casse-cou à qqnvarovat koho před nebezpečím

école: cas d'écoleučebnicový příklad

empêchement: en cas d'absence ou d'empêchementv případě nepřítomnosti nebo zaneprázdnění

figure: casser la figure à qqnzmlátit, zbít koho

fortuit: práv. cas fortuitnáhodná událost, náhoda

généralité: dans la généralité des casve velké většině případů

gueule: casser la gueule à qqnrozbít komu hubu

individuel: cas individueljednotlivý/zvláštní případ

locatif: (cas) locatif lokativ, lokál, šestý pád

pareil: en pareil casv takovém případě

singulier: cas singulierneobvyklý případ

social: cas socialsociální případ

tout: en tout casv každém případě

urgence: en cas d'urgencev případě nutnosti

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

aucun: en aucun casv žádném případě

conseiller: Ce médicament n'est pas conseillé dans votre cas.Tento lék se ve vašem případě nedoporučuje.

couille: casser les couilles à qqnotravovat, srát koho

limite: cas limitekrajní případ

: au cas où il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

part: cas à partzvláštní případ

plupart: dans la plupart des casve většině případů

morceau: hovor. casser le morceaukápnout božskou, donášet

moule: Le moule est cassé.Je to jedinečný člověk.

oblique: ling. cas obliquesnepřímý pád

payer: payer les pots cassésplatit, pykat za co

pied: Il me casse les pieds.Štve mě., Otravuje mě.

pot: payer les pots casséspykat, platit za něco

pouce: Pouce cassé !Hrajeme znova!

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.

tirelire: casser sa tirelirerozbít prasátko

vitre: casser les vitresudělat kravál

hrách: pois cassésloupaný hrách

hrachový: soupe de/aux pois (cassés)hrachová polévka

jednotlivý: cas individueljednotlivý případ

kdyby: en cas de besoinkdyby bylo zapotřebí

mnoho: dans de nombreux casv mnoha případech

náhodou: pro případ juste au cas où, kdyby snad si par hasardkdyby náhodou

po: respectivement, le cas échéant, éventuellementpo případě

případ: dans la majorité des casve většině případů

rypák: se faire casser la gueuledostat do rypáku

třeštit: Cela me casse la tête.Třeští mi z toho hlava.

typický: cas typetypický případ

vaz: se rompre/se casser le couzlomit si vaz

většina: dans la majorité des casve většině případů

vzácný: cas rarevzácný případ

cas: cas de conscienceotázka svědomí

oba, obě: dans les deux casv obou případech

padat: Je me casse.Padám pryč.

ruka: se casser le braszlomit si ruku

špatný: par mauvais temps, en cas de mauvais tempsza špatného počasí

zlomit: Il s'est cassé la jambe.Zlomil si nohu.

žádný: en aucun casv žádném případě

brko: casser sa pipezhrub. natáhnout brka

celý: casser la baraquevyhrát na celé čáře

čára: casser la baraquevyhrát na celé čáře

čenich: se faire casser la gueuledostat přes čenich

džbán: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

flaška: hovor. casser le cou à une bouteillepodívat se flašce na dno

kácet: On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs.Když se kácí les, létají třísky.

kápnout: casser le morceaukápnout božskou

ksicht: (se) casser la gueulerozmlátit (si) ksicht

natáhnout: casser sa pipe, dévisser son billard, avaler son extrait de naissanceexpr., zhrub. natáhnout brka

navařit: Qui casse les verres les paie.Co sis navařil, to si taky sněz.

rozbít: se casser la gueulezhrub. rozbít si hubu

utrhnout se: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

zaklepat: casser sa pipe, avaler son bulletin de naissancezaklepat bačkorama