Hlavní obsah

casse [kɑs]

Podstatné jméno ženské

  • bot.kasie strom

Podstatné jméno ženské

  • polygr.písmovnice, písmovka

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

cas: cas de conscienceotázka svědomí

casser: à tout casserstrašně moc, nanejvýš, všeho všudy

casser: à tout casserohromný, báječný

casser: se casserrozbí(je)t se, zlomit se, lámat se

casser: se casserpřetrhnout se, nadřít se

casser: se casserztratit se, zmizet

échéant: le cas échéantpopřípadě, případně, bude-li třeba, v případě potřeby

bas: polygr. bas de cassemalá písmena v písmovnici

cas: en tout casv každém případě

cas: le cas échéantpřípadně, v tom případě

cas: dans le cas contrairev opačném případě

cas: en cas de qqchv případě čeho

cas: en aucun casv žádném případě

cassant: métal cassantkřehký kov

cassé: voix casséenakřáplý hlas

casse-cou: crier casse-cou à qqnvarovat koho před nebezpečím

école: cas d'écoleučebnicový příklad

empêchement: en cas d'absence ou d'empêchementv případě nepřítomnosti nebo zaneprázdnění

figure: casser la figure à qqnzmlátit, zbít koho

figure: se casser la figurenatlouci si např. při pádu

fortuit: práv. cas fortuitnáhodná událost, náhoda

généralité: dans la généralité des casve velké většině případů

gueule: casser la gueule à qqnrozbít komu hubu

individuel: cas individueljednotlivý/zvláštní případ

locatif: (cas) locatif lokativ, lokál, šestý pád

pareil: en pareil casv takovém případě

singulier: cas singulierneobvyklý případ

social: cas socialsociální případ

tout: en tout casv každém případě

urgence: en cas d'urgencev případě nutnosti

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

aucun: en aucun casv žádném případě

cas: en cas de besoinv případě potřeby

casser: casser un mariageprohlásit manželství za neplatné

casser: Casse-toi !Ztrať se!, Zmizni!

conseiller: Ce médicament n'est pas conseillé dans votre cas.Tento lék se ve vašem případě nedoporučuje.

couille: casser les couilles à qqnotravovat, srát koho

limite: cas limitekrajní případ

: au cas où il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

part: cas à partzvláštní případ

plupart: dans la plupart des casve většině případů

cassé: payer les pots casséspykat, platit za něco

casser: casser la croûteněco (málo) pojíst, dát si něco (k jídlu)

casser: casser le morceaukápnout božskou

casser: hovor. casser les pieds à qqnotravovat koho

casser: hovor. se casser la gueulenabít si rypák neuspět

casser: se casser les dents sur qqchvylámat si na čem zuby

casser: se casser la voixochraptět

casser: Tout passe, tout lasse, tout casse.Všechno má svůj konec.

gueule: se casser la gueulerozbít si hubu, namlátit si

morceau: hovor. casser le morceaukápnout božskou, donášet

moule: Le moule est cassé.Je to jedinečný člověk.

oblique: ling. cas obliquesnepřímý pád

payer: payer les pots cassésplatit, pykat za co

pied: Il me casse les pieds.Štve mě., Otravuje mě.

pot: payer les pots casséspykat, platit za něco

pouce: Pouce cassé !Hrajeme znova!

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.

tirelire: casser sa tirelirerozbít prasátko

vitre: casser les vitresudělat kravál

hrách: loupaný hráchpois cassés

hrachový: hrachová polévkasoupe de/aux pois (cassés)

hrachový: hrachová kašepurée de pois (cassés)

jednotlivý: jednotlivý případcas individuel

kdyby: kdyby bylo zapotřebíen cas de besoin

mnoho: v mnoha případechdans de nombreux cas

náhodou: kdyby náhodoupro případ juste au cas où, kdyby snad si par hasard

po: po případěrespectivement, le cas échéant, éventuellement

případ: ve většině případůdans la majorité des cas

případ: typický případcas type

případ: v takovém případěen pareil cas

případ: neobvyklý případcas singulier

případ: v nejlepším případědans le meilleur des cas

případ: v případě nutnostien cas d'urgence

případ: v žádném případěen aucun cas

rypák: dostat do rypákuse faire casser la gueule