Hlavní obsah

cas [kɑ]

Podstatné jméno mužské

  1. případ, okolnosten cas de besoinv případě potřebyen tout casv každém případěle cas échéantpřípadně, v tom případědans le cas contrairev opačném případěen cas de qqchv případě čehoen aucun casv žádném případě
  2. práv.případ, věc, casus
  3. cas de conscience náb.otázka svědomí

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

échéant: le cas échéantpopřípadě, případně, bude-li třeba, v případě potřeby

bas: polygr. bas de cassemalá písmena v písmovnici

casse: vendre à la casseprodávat na váhu

casse-cou: crier casse-cou à qqnvarovat koho před nebezpečím

école: cas d'écoleučebnicový příklad

empêchement: en cas d'absence ou d'empêchementv případě nepřítomnosti nebo zaneprázdnění

fortuit: práv. cas fortuitnáhodná událost, náhoda

généralité: dans la généralité des casve velké většině případů

individuel: cas individueljednotlivý/zvláštní případ

locatif: (cas) locatif lokativ, lokál, šestý pád

pareil: en pareil casv takovém případě

singulier: cas singulierneobvyklý případ

social: cas socialsociální případ

tout: en tout casv každém případě

urgence: en cas d'urgencev případě nutnosti

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

aucun: en aucun casv žádném případě

casser: Casse-toi !Ztrať se!, Zmizni!

conseiller: Ce médicament n'est pas conseillé dans votre cas.Tento lék se ve vašem případě nedoporučuje.

limite: cas limitekrajní případ

: au cas où il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

part: cas à partzvláštní případ

plupart: dans la plupart des casve většině případů

casser: Tout passe, tout lasse, tout casse.Všechno má svůj konec.

oblique: ling. cas obliquesnepřímý pád

pied: Il me casse les pieds.Štve mě., Otravuje mě.

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.

jednotlivý: jednotlivý případcas individuel

kdyby: kdyby bylo zapotřebíen cas de besoin

mnoho: v mnoha případechdans de nombreux cas

náhodou: kdyby náhodoupro případ juste au cas où, kdyby snad si par hasard

po: po případěrespectivement, le cas échéant, éventuellement

případ: ve většině případůdans la majorité des cas

případ: typický případcas type

případ: v takovém případěen pareil cas

případ: neobvyklý případcas singulier

případ: v nejlepším případědans le meilleur des cas

případ: v případě nutnostien cas d'urgence

případ: v žádném případěen aucun cas

třeštit: Třeští mi z toho hlava.Cela me casse la tête.

typický: typický případcas type

většina: ve většině případůdans la majorité des cas

vzácný: vzácný případcas rare

oba, obě: v obou případechdans les deux cas

padat: Padám pryč.Je me casse.

špatný: za špatného počasípar mauvais temps, en cas de mauvais temps

žádný: v žádném případěen aucun cas

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

navařit: Co sis navařil, to si taky sněz.Qui casse les verres les paie.

utrhnout se: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.