Hlavní obsah

cas [kɑ]

Podstatné jméno mužské

  1. případ, okolnosten cas de besoinv případě potřebyen tout casv každém případěle cas échéantpřípadně, v tom případědans le cas contrairev opačném případěen cas de qqchv případě čehoen aucun casv žádném případě
  2. práv.případ, věc, casus
  3. cas de conscience náb.otázka svědomí

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

échéant: le cas échéantpopřípadě, případně, bude-li třeba, v případě potřeby

bas: polygr. bas de cassemalá písmena v písmovnici

casse: vendre à la casseprodávat na váhu

casse-cou: crier casse-cou à qqnvarovat koho před nebezpečím

école: cas d'écoleučebnicový příklad

empêchement: en cas d'absence ou d'empêchementv případě nepřítomnosti nebo zaneprázdnění

fortuit: práv. cas fortuitnáhodná událost, náhoda

généralité: dans la généralité des casve velké většině případů

individuel: cas individueljednotlivý/zvláštní případ

locatif: (cas) locatif lokativ, lokál, šestý pád

pareil: en pareil casv takovém případě

singulier: cas singulierneobvyklý případ

social: cas socialsociální případ

tout: en tout casv každém případě

urgence: en cas d'urgencev případě nutnosti

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

aucun: en aucun casv žádném případě

casser: Casse-toi !Ztrať se!, Zmizni!

conseiller: Ce médicament n'est pas conseillé dans votre cas.Tento lék se ve vašem případě nedoporučuje.

limite: cas limitekrajní případ

: au cas où il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

part: cas à partzvláštní případ

plupart: dans la plupart des casve většině případů

oblique: ling. cas obliquesnepřímý pád

pied: Il me casse les pieds.Štve mě., Otravuje mě.

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.

jednotlivý: cas individueljednotlivý případ

kdyby: en cas de besoinkdyby bylo zapotřebí

mnoho: dans de nombreux casv mnoha případech

náhodou: pro případ juste au cas où, kdyby snad si par hasardkdyby náhodou

po: respectivement, le cas échéant, éventuellementpo případě

případ: dans la majorité des casve většině případů

třeštit: Cela me casse la tête.Třeští mi z toho hlava.

typický: cas typetypický případ

většina: dans la majorité des casve většině případů

vzácný: cas rarevzácný případ

oba, obě: dans les deux casv obou případech

padat: Je me casse.Padám pryč.

špatný: par mauvais temps, en cas de mauvais tempsza špatného počasí

žádný: en aucun casv žádném případě

džbán: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

navařit: Qui casse les verres les paie.Co sis navařil, to si taky sněz.

utrhnout se: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

cas: cas de conscienceotázka svědomí