Hlavní obsah

prudký

Přídavné jméno

  1. (rychlý) brusque, rapide
  2. (intenzivní, silný) violent/-ente, fort/forte, turbulent/-enteprudký déšťpluie f battanteprudký jedpoison m violentprudké světlolumière f viveprudký pokles cenchute f des prix
  3. (o citech ap.) violent/-ente, intense(hněv ap.) véhément/-enteprudká vášeňpassion f vigoureuseprudký hněvcolère f violente
  4. (strmý) raide(svah ap.) rapideprudké stoupáníforte montée f
  5. (vznětlivý, divoký) emporté/-ée, bouillant/-ante, explosif/-iveprudký člověknature f violente

Vyskytuje se v

burza: prudký pokles kurzu na burzechute des cours en bourse

pokles: prudký pokles teplotychute de température

produkce: prudký pokles produkcechute de la production