Hlavní obsah

nécessaire [nesesεʀ]

Vyskytuje se v

strict: le strict nécessaire(jen) to nejnutnější

potřeba: faire le nécessaireudělat, co je potřeba

předpoklad: créer des conditions nécessaires à/pour qqchvytvářet pro co nezbytné předpoklady

nutno: Il n'est pas nécessaire de faire qqch.Není nutno dělat co.

zapotřebí: falloir faire qqch, être nécessairebýt zapotřebí

nécessaire: le strict nécessaireto nejnutnější