Hlavní obsah

strictement [stʀiktəmɑ̃]

Vyskytuje se v

nécessaire: le strict nécessaireto nejnutnější

sens: au sens strict/large du termev úzkém/širokém slova smyslu

strict: le strict nécessaire(jen) to nejnutnější

strict: au sens strictpřesně vzato, v přesném smyslu

výklad: přesný výklad zákonainterprétation stricte de la loi