Hlavní obsah

rentrée [ʀɑ̃tʀe]

Vyskytuje se v

classe: rentrée des classeszačátek školního roku

rentrant: angle rentrantkonkávní úhel

rentrée: rentrée d'argentpříjem peněz, inkaso

angle: angle rentrantnekonvexní úhel

chez: Il est rentré chez lui.Vrátil se domů.

rentrer: rentrer chez soivrátit se domů

beurre: hovor. Ça rentre comme dans du beurre.Jde to jako po másle.

coquille: rentrer dans sa coquillestáhnout se do své ulity

tanière: rentrer dans sa tanièrestáhnout se do své ulity

terre: vouloir rentrer sous terrepropadat se hanbou

vide: rentrer les mains videsvrátit se s prázdnýma rukama

příjem: rentrée d'argentpříjem peněz

rok: rentrée des classeszačátek školního roku

s, se: rentrer bredouillevrátit se s prázdnou

školní: rentrée des classeszačátek školního roku

domů: Demain je rentre chez moi.Zítra se vracím domů.

garáž: rentrer sa voiture (au garage)zajet s vozem do garáže

když: Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.

muset: Je dois rentrer chez moi.Musím (jít) domů.

od, ode: Je rentre de chez le médecin.Vracím se o lékaře.

přijít: rentrer du travail chez soipřijít z práce domů

vrátit se: rentrer chez soivrátit se domů

propadnout se: vouloir rentrer sous terrepropadat se hanbou

ulita: rentrer dans sa coquillestáhnout se do své ulity