Hlavní obsah

vrátit

Vyskytuje se v

nazpět: komu co vrátit nazpětrendre qqch à qqn

s, se: vrátit se s prázdnourentrer bredouille

vrátit se: vrátit se s nepořízenous'en retourner comme on est venu

aby: Mám strach, aby se nevrátil.J'ai peur qu'il ne revienne.

bejvalka: vrátit se ke své bejvalcerenouer avec son ex

když: Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

počátkem: Vrátili se počátkem června.Ils sont revenus au début de juin.

coup: vrátit ránurendre coup pour coup

demi-tour: obrátit se a jít zpět, vrátit sefaire demi-tour

pas: vrátit se stejnou cestouretourner sur ses pas

retour: vrátit se komufaire retour à qqn

venir: vrátit se za okamžik, být hned zpátkyne faire qu'aller et venir

chez: Vrátil se domů.Il est rentré chez lui.

mode: vrátit se do módyrevenir à la mode

regagner: vrátit se (zpět) k rodinnému krburegagner ses pénates

rentrer: vrátit se domůrentrer chez soi

reprendre: vrátit se ke starým zvykůmreprendre ses habitudes

rester: Zůstaňte tady, dokud se nevrátím.Restez là, jusqu'à ce que je revienne.

hauteur: Sestup ze svých výšin!, Vrať se na zem!iron. Descends des hauteurs !

mouton: Vraťme se k naší věci.Revenons à nos moutons.

rendre: vrátit komu dané slovorendre à qqn sa parole

revenir: Vraťme se k věci.Revenons à nos moutons.

vide: vrátit se s prázdnýma rukamarentrer les mains vides