Hlavní obsah

envers [ɑ̃vεʀ]

Vyskytuje se v

envers: à l'enversobráceně, naruby, naopak

inverse: à l'inversenaopak

hodinový: dans le sens inverse des aiguilles d'une montreproti směru hodinových ručiček

nepřímý: raison inversemat. nepřímá úměrnost

opačný: dans l'ordre inversev opačném pořadí

otáčet: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotáčet proti směru hodinových ručiček

otočit: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotočit proti směru hodinových ručiček

pořadí: dans l'ordre inversev opačném pořadí

rub: l'envers et l'endroitrub a líc

ručička: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotočit proti směru hodinových ručiček

řada: rang à l'endroit/l'enversřada (pletená) hladce/obrace

postavit: mettre qqch à l'enverspostavit co na hlavu