Hlavní obsah

adversaire [advεʀsεʀ]

Vyskytuje se v

détecter: détecter les faiblesses d'un adversaireodhalit slabiny protivníka

odpůrce: zarytý odpůrceadversaire acharné

odpůrce: odpůrce idealismuadversaire de l'idéalisme

odpůrce: politický odpůrceadversaire politique

sklátit: sport. sklátit soupeřeabattre un adversaire

zamknout: sport. zamknout soupeřeenfermer l'adversaire