Hlavní obsah

différer [difeʀe]

Tranzitivní sloveso

  1. odložit na jinou dobuémission en diffusion différéevysílání ze záznamu
  2. kniž.à/de faire qqch odkládat co, otálet s čímsans (plus) différerbez odkladu, ihned

Vyskytuje se v

différé: émission en différévysílání ze záznamu

zone: zone d'aménagement différé Z. A. D.území (výhledově) určené pro zástavbu

přenos: přímý přenos/přenos ze záznamuretransmission en direct/en différé

vysílání: vysílání ze záznamuémission en différé

záznam: vysílání ze záznamuémission rediffusée/en différé