Hlavní obsah

différer [difeʀe]

Tranzitivní sloveso

  1. odložit na jinou dobuémission en diffusion différéevysílání ze záznamu
  2. kniž.à/de faire qqch odkládat co, otálet s čímsans (plus) différerbez odkladu, ihned

Vyskytuje se v

différé: émission en différévysílání ze záznamu

différer: sans (plus) différerbez odkladu, ihned

zone: zone d'aménagement différé Z. A. D.území (výhledově) určené pro zástavbu

přenos: retransmission en direct/en différépřímý přenos/přenos ze záznamu

vysílání: émission en différévysílání ze záznamu

záznam: émission rediffusée/en différévysílání ze záznamu