Hlavní obsah

différé [difeʀe]

Podstatné jméno mužské

  1. záznam v TV ap.émission en différévysílání ze záznamu
  2. fin.odklad platby ap.

Vyskytuje se v

différer: sans (plus) différerbez odkladu, ihned

zone: zone d'aménagement différé Z. A. D.území (výhledově) určené pro zástavbu

přenos: retransmission en direct/en différépřímý přenos/přenos ze záznamu

vysílání: émission en différévysílání ze záznamu

záznam: émission rediffusée/en différévysílání ze záznamu

différé: émission en différévysílání ze záznamu