Hlavní obsah

mon [mɔ̃]

Přídavné jménomes

  • můj, moje, , svůj, svoje, své zájmeno přivlastňující k os. zájmenu jámon pèremůj otecTout est de ma faute.Všechno je to má vina.

Vyskytuje se v

compliment: Blahopřeji!, Gratuluji!Mes compliments !

façon: podle svéhoà ma/ta/sa façon

foi: na mou věruma foi

guise: podle svého, po svémà ma/ta/sa... guise

loup: miláčku, drahoušku oslovenímon loup

retour: při návratu, po návratuà mon/ton/son... retour, au retour de

caille: mazlíčku, miláčkuhovor. ma petite caille

chevelu: lesnaté kopcebás. les monts chevelus

connaissance: Pokud vím...À ma connaissance...

conscience: Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.En mon âme et conscience.

côté: v mé blízkostià mes côtés

déplaisir: k mé velké nelibostià mon grand déplaisir

détriment: k mé újměà mon détriment

devant: Jděte mi z očí.Ôtez-vous de devant mes yeux.

erreur: nemýlím-li sesauf erreur (de ma part)

gauche: po mé levicià ma gauche

mon: Všechno je to má vina.Tout est de ma faute.

mont: za horamiau-delà des monts

par: přes hory a dolypar monts et par vaux

part: pokud jde o mne, co se mě týká, já sámpour ma part

personne: moje maličkostma modeste personne

porte: kousek ode mě od mého bytu, domuà ma porte

poussin: broučkumon poussin

recevoir: S veškerou úctou, v úctě oddaný závěrečná fráze dopisu.Recevez, Monsieur, mes salutations.

regret: Velmi lituji.Tous mes regrets.

soûl: do sytostitout mon/ton/son soûl

aimer: Rád jsem chodil ven s bratrem.J'aimais sortir avec mon frère.

avocat: Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.

coco: Pusinko!, Miláčku!, Drahoušku!Mon petit coco !

dépasser: To je nad mé síly.Cela dépasse mes forces.

dévouement: Přijměte prosím výraz mé hluboké oddanosti. v dopiseVeuillez agréer l'expression de mon entier dévouement.

distingué: (Znamenám se) v dokonalé úctě.(Je vous prie d'agréer l'expression de) mes sentiments distingués/ma considération distinguée.

excuser: Promiňte mi mé zpoždění.Veuillez excuser mon retard.

foutre: Kam jsi vrznul moji knížku?Où as-tu foutu mon bouquin ?

le, la: Každou neděli obědvám u rodičů.Le dimanche, je déjeune chez mes parents.

si: Chová se, jako by byl můj otec.Il se conduit comme s'il était mon père.

sur: na mé doporučenísur ma recommandation

tel: Takové je mé rozhodnutí.Telle est ma décision.

veuillez: S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisuVeuillez accepter mes salutations distinguées/les meilleures.

âme: podle mého nejlepšího svědomí a vědomíen mon âme et conscience

billot: Dám na to krk.J'en mettrais ma tête sur le billot.

chaussure: To mi vyhovuje.J'ai trouvé chaussure à mon pied.

corde: Není to v mé kompetenci.Ce n'est pas dans mes cordes.

expression: Přijměte, prosím, výraz mé úcty., S úctou. v dopiseVeuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

pote: Nesahej mi na kámoše.Touche pas à mon pote.

tête: Dal bych za to krk.hovor. J'en donnerais ma tête à couper.

val: přes hory a dolypar monts et par vaux

bože: Bože můj!Mon Dieu !

drahý: mí drazí přátelémes chers amis

důl: slibovat hory dolypromettre l'impossible/monts et merveilles

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

kapitán: Pane kapitáne!Mon capitaine !

lítost: k mé velké lítostià mon vif regret

mínění: podle mého míněníà mon avis

mladý: za mých mladých letde mon temps, dans mon jeune temps

názor: podle mého názoruà mon avis

nikdo: kniž. země nikohono man's land

pahorek: Venušin pahorekmont de Vénus

pozdrav: S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisuVeuillez accepter/Avec mes salutations distinguées/les meilleures.

pozdravovat: Pozdravujte Vaši paní matku.Mes amitiés à Madame votre mère.

překvapení: k mému překvapeníà ma surprise/mon étonnement

přes, přese: přes hory a dolypar monts et par vaux

přítel: mí drazí přátelémes chers amis

starý: jeden z mých starých přátelun de mes vieux amis

zastavárna: dát do zastavárny comettre qqch au mont-de-piété

země: kniž. země nikohono man's land

gratulovat: Gratuluji!(Mes) félicitations !

když: Když jsem dokončil práci, odešel jsem domů.Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.

kručet: Kručí mi v žaludku.Mon estomac crie famine.

moct: Já za to nemůžu.Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.

můj, má, mé, moje: moje automa voiture, voiture à moi

nejlepší: Všechno nejlepší!Tous mes vœux !

podle: podle mého názoruà mon avis

předbíhat se: Hodinky se mi předbíhají.Ma montre avance.

předem: Předem děkuji.Avec mes remerciements anticipés. v dopisu ap.

soustrast: Upřímnou soustrast.Je vous prie d'accepter mes sincères condoléances.

stýskat se: Stýská se mi po domově.Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.

svůj, svá, své, svoje: Dám mu svou knihu.Je lui donne mon livre.

ujet: Ujel mi autobus.J'ai raté mon bus.

vina: Všechno je to má vina.Tout est de ma faute.

vyhořet: Vyhořel jsem.Mon appartement a brûlé.

zaškrtit: Chtěl jsem ji vlastníma rukama zaškrtit.J'ai eu envie de l'étrangler de mes propres mains.

ztratit: Ztratil jsem peněženku.J'ai perdu mon porte-monnaie.

čest: na mou čestsur mon honneur

čestný: Čestné slovo!(Ma) parole (d'honneur) !

hora: přes hory a dolypar monts et par vaux

kompetence: Není to v mé kompetenci.Ce n'est pas dans mes cordes.

oheň: Za to bych ruku do ohně nedal.Je n'en mettrais pas ma main au feu.

pukat: Srdce mi puká žalem.Mon cœur se brise de douleur.

ruka: Za to bych ruku do ohně nedal.Je n'en mettrais pas ma main au feu.

skromný: podle mého skromného míněníà mon humble avis

soudit: pořek. Podle sebe soudím tebe.Je mesure les autres à mon aune.

šálek: hovor. To není můj šálek čaje.Ce n'est pas ma tasse de thé.

trápit: To je to nejmenší, co mě trápí.C'est le cadet de mes soucis.

vsadit: Vsadil bych na to krk!J'en mettrais ma tête à couper !

vzít: Mohu na to vzít jed!J'en mettrais ma tête à couper !

žíla: Tuhne mi krev v žilách.Mon sang dans mes veines se glace.