Hlavní obsah

tělo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (organismus) corps mdržet (si) koho od tělatenir qqn à distancechodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peineodd(áv)at se tělem i duší komu/čemuse donner corps et âme à qqn/qqch
  2. (postava) corps m, anatomie fmít pěkné tělo figuruavoir une belle anatomie
  3. (mrtvola) corps m, cadavre m
  4. (trup) corps m
  5. (základní část) corps m

Vyskytuje se v

celý: trembler de tout son corpstřást se po celém těle

i: corps et âmetělem i duší

ochrnutí: hémiplégie ochrnutí poloviny těla

ochrnutý: hémiplégiqueochrnutý na polovinu těla

péče: soins du corpspéče o tělo

pěkný: avoir une belle anatomiemít pěkné tělo

při: être bien en chairbýt při těle

řeč: langage du corpsřeč těla

stavba: structure du corpsstavba těla

ublížení: coups et blessures volontairespráv. úmyslné ublížení na těle

zápas: i přen. corps à corps zápas tělo na tělo

držet: tenir qqn à distancedržet (si) koho od těla

duše: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

chodit: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

sedřít: écorcher qqnsedřít komu kůži z těla

stáhnout: écorcher qqnstáhnout komu kůži z těla

corps: être sain de corps et d'espritbýt zdravý tělem i duší

esprit: être sain de corps et d'espritbýt zdravý na těle i na duchu

sain: sain de corps et d'espritzdráv na těle i na duchu, tělesně i duševně zdravý

torse: torse nusvlečený do půl těla

ventre: avoir du ventremít (pěkné) bříško, být při těle

couvrir: couvrir qqn de son corpskrýt koho tělem

nu: nu jusqu'à la ceinturedo půl těla nahý

rembourrer: hovor. bien rembourrétlusťoučký, oplácaný, při těle

errer: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

membre: trembler de tous ses membrestřást se po celém těle

mouvement: se donner du mouvementbýt velice čilý, trochu (si za) cvičit, protáhnout si tělo

peine: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

rempart: faire un rempart de son corps à qqnzaštítit koho svým tělem

rougir: ne rougir de riennemít kouska studu v těle

veine: avoir du sang dans les veinesmít oheň v těle

tělo: tenir qqn à distancedržet (si) koho od těla