Hlavní obsah

bez

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (černý) sureau m
  2. obl.(šeřík) lilas m

Vyskytuje se v

acception: bez ohledu na cosans acception de qqch

accompagnement: zpívat bez doprovoduchanter sans accompagnement

broncher: bez vzpírání, aniž by (kdo) hnul brvousans broncher

chasse: hon bez povoleníchasse sans autorisation

compensation: bez náhradysans compensation

couronne: bez květin a věnce o velmi prostém pohřbuni fleurs ni couronnes

crainte: buďte bez obav z čehosoyez sans crainte à qqch

débourser: bez nejmenších výdajůsans rien débourser, sans débourser un sous

débrider: bez přestávky, v jednom kusezast. sans débrider

déconner: Vážně!, Fakt!, Bez prdele!Sans déconner !

délibération: bez rozmyslusans délibération

délier: bez nejmenších výdajůsans bourse délier

demeure: bez průtahusans demeure

détour: přímo, bez okolkůsans détour

différer: bez odkladu, ihnedsans (plus) différer

difficulté: snadno, bez obtížísans difficulté

domicile: osoba bez trvalého bydlištěsans domicile fixe

douter: bezpochyby, beze vší pochybyà n'en pas douter

effet: bez účinku, bez výsledku, bezvýsledný, neúčinnýsans effet

effort: bez námahy, snadno, lehcesans effort

espoir: bez naděje, beznadějný, beznadějněsans espoir

fard: přirozeně, prostě, bez příkrassans fard

fou: radostí bez sebefou de joie

hâte: beze spěchusans hâte

haut: levou zadní, lehce, bez námahyhaut la main

honte: bez ostychusans honte

hors: bez daněhors taxes

immobile: zůstat bez hnutírester immobile

indemne: vyváznout z nehody bez zraněnísortir indemne d'un accident

intermédiaire: bez prostředníka, přímosans intermédiaire

interrompre: bez přerušenísans s'interrompre

jet: nepřetržitě, bez přestáníhovor. à jet continu

lanterner: neprodleně, bez odkladu, bezodkladněsans lanterner

manière: bez okolků, bez zbytečných cavykůhovor. sans manières

offenser: Aniž bych vás chtěl urazit., Bez urážky.Sans (vouloir) vous offenser.

pair: bez konkurence, bezkonkurenční, prvotřídníhors (de) pair

peine: bez obtížísans peine

presser: beze spěchu, klidněsans se presser

problème: bez problémusans problème

queue: bez hlavy a patysans queue ni tête

religion: osoba bez vyznání, bezvěrecpersonne sans religion

résultat: bezvýsledně, bez výsledkusans résultat

retard: neprodleně, bez průtahůsans retard

réticence: bez váhání, bez zábransans réticence

retour: odejít bez myšlenky na návratpartir sans esprit de retour

rien: beze slovasans rien dire

rival: bez konkurence, jedinečnýsans rival

sans: beze slovasans mot dire

saveur: bez chutisans saveur

signature: bez podpisu, anonymnísans signature

surprise: cesta bez zvláštních příhodvoyage sans surprise(s)

taxe: (cena) bez daně(prix) hors taxes

tout: my všichni bez rozdílu, všichni, jak tu jsmetous autant que nous sommes

un: bez kačky penězhovor. sans un

avaler: polykat bez (po)kousáníavaler sans mâcher

demeurer: Zůstali dlouho bez pomoci.Ils sont demeurés longtemps sans secours.

dépourvu: bez talentu, netalentovanýdépourvu de talent

dire: beze slov(a), mlčkysans mot dire

division: Toto dělení vychází beze zbytku.Cette division tombe juste.

hasard: odpovědět bez přemýšlenírépondre au hasard

limite: neomezený, bezmezný, bez mezísans limites

nous: Odjeďte bez nás.Partez sans nous.

nu: opalovat se nahoře bezbronzer les seins nus

passer: obejít se bez penězse passer d'argent

phrase: přímo, bez okolkůsans phrases

préalable: bez předběžného upozorněnísans avis préalable

sans-faute: odjet kolo bez trestných bodůfaire un sans-faute

sonner: Vstupte bez zvonění.Entrez sans sonner.

abondance: mluvit bez přípravyparler d'abondance

apparent: bez zjevné příčinysans cause apparente

blague: bez žertu!, vážně!sans blague !

cérémonie: bez okolků, prostě, nenuceněsans (plus de) cérémonie

cloche: zmizet bez zaplacení nájemného, tajně se odstěhovatdéménager à la cloche de bois

commentaire: Bez komentáře!hovor. Sans commentaire !

courant: psát plynně/bez přemýšlení/jak jdou myšlenkyécrire au courant de la plume

épine: Není růže bez trní.Il n'y a pas de roses sans épines.

errer: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

férir: Dostane se z toho bez boje.Il s'en sortira sans coup férir.

feu: Není ohně bez dýmu.Il n'y a pas de fumée sans feu.

fumée: Není kouře bez ohýnku.Il n'y a pas de fumée sans feu.

gare: bez upozornění, bez výstrahysans crier gare

lézard: bez problémů(il n')y a pas de lézard

mâcher: říkat (věci) bez obalu, nebrat si servítkyne pas mâcher ses mots

malice: bez zlého úmyslusans malice

murmure: bez diskusísans hésitation ni murmure

ni: bez jakéhokoli důvodusans rime ni raison

ouvert: upřímně, otevřeně, bez přetvářkyà cœur ouvert

politesse: zmizet bez rozloučeníbrûler la politesse à qqn

procès: bez dlouhých okolkůsans autre forme de procès

purement: prostě a jednoduše, bez výhradypurement et simplement

rage: být vzteky bez sebeêtre ivre de rage

tambour: bez velkého hluku přivolávání pozornostisans tambour ni trompette

transe: být v tranzu, být celý bez sebeêtre en transe

bez, beze: beze sporusans doute, indubitablement

cavyky: bez dlouhých cavykůsans chichis

cena: cena bez daněprix hors taxes

cíl: bez cíle nazdařbůhà l'aventure

černý: bot. černý bezsureau

důvod: bez důvodusans (aucune) raison, sans motif

hnutí: zůstat bez hnutírester immobile

chuť: bez chutisans goût, fade

konkurence: bez konkurencesans rival

lad: bez ladu a skladupêle-mêle, sens dessus-dessous

morálka: jedinec bez morálkyindividu sans moralité

náhrada: bez náhradysans compensation

námaha: bez námahysans effort

náznak: bez náznaku odporusans aucun signe de désaccord

obava: Buďte bez obav z čeho.Soyez sans crainte à qqch.

odklad: bez dalšího odkladusans plus de délai

odpočinek: bez odpočinkusans relâche

ohled: bez ohledu na cosans acception, sans se soucier, sans tenir compte de qqch

okolek: jednat bez okolkůagir sans détours/ambages/manières/chichis

podrobnost: bez zabíhání do podrobnostísans entrer dans le détail

pochyba: bez pochyb(y)sans doute

polknout: polknout bez kousáníavaler sans mâcher/tout rond

polykat: polykat bez kousáníavaler sans mâcher/tout rond

potíž: bez potížísans difficulté(s)

povšimnutí: zůstat bez povšimnutípasser inaperçu

prodlení: udělat co bez prodlenífaire qqch sans délai

projíždět: projíždět bez zastavenípasser sans s'arrêter

prostředek: bez prostředkůsans ressources

prostředník: bez prostředníkasans intermédiaire

protest: bez protestusans protester

předsudek: dělat co bez předsudkůfaire qqch sans préjugé

překážka: bez překážkysans rencontrer d'obstacle, sans encombre

přerušení: bez přerušenísans s'interrompre

přestání: bez přestánísans cesse/répit/interruption/relâche

přestávka: mluvit bez přestávkyparler sans s'arrêter

přinucení: bez přinucenísans contrainte

příprava: mluvit bez přípravyparler d'abondance

rozmysl: jednat bez rozmysluagir sans réfléchir/délibération

rozpaky: bez rozpakůsans hésiter

řeč: To je bez řeči.Cela va sans dire.

skrupule: bez skrupulísans scrupules

soupeř: bez soupeřesans rival

starost: Buďte bez starosti.Ne vous inquiétez pas.

stopa: zmizet beze stopydisparaître sans laisser de traces

káva: káva bez kofeinucafé décaféiné

rukáv: tričko bez rukávůtee-shirt sans manches

tebe, tě: bez tebesans toi

bázeň: rytíř bez bázně a hanychevalier sans peur et sans reproche

celý: být celý bez sebeêtre en transe

další: bez dalšího odkladusans rémission

debata: Bez debat!Ne discutez pas !

duše: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

haléř: být bez haléřene pas avoir un sou vaillant

hospoda: Bez peněz do hospody nelez.Point d'argent, point de Suisse.

chodit: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

jakýkoli: bez jakéhokoli důvodusans rime ni raison

kouř: Není kouře bez ohně.Il n'y a pas de fumée sans feu.