Hlavní obsah

demeurer [d(ə)mœʀe]

Vyskytuje se v

demeure: hrobdernière demeure

indécis: váhat mezi dvěma řešenímidemeurer indécis entre deux solutions

intraitable: zůstat neoblomnýdemeurer intraitable

mise: upomínkamise en demeure

demeurer: Zůstali dlouho bez pomoci.Ils sont demeurés longtemps sans secours.

carreau: zůstat na místě mrtevdemeurer sur le carreau

coi: ani nemuknoutdemeurer coi

poslední: doprovodit koho na poslední cestěaccompagner qqn à sa dernière demeure

stadium: zůstávat v zárodečném stadiudemeurer à l'état embryonnaire

demeurant (au): Mě se to ostatně netýká.Au demeurant, je ne suis pas concerné.