Hlavní obsah

loger [lɔʒe]

Intranzitivní sloveso

  1. bydlet často dočasně
  2. kniž.sídlit v srdci ap.

Vyskytuje se v

habitant: loger chez l'habitantubytovat se v soukromí

comble: loger sous les comblesbydlet v podkroví

loge: être aux premières logesbýt v první řadě

nourri: être logé et nourribýt na byt a stravu

enseigne: être logé à la même enseigne que qqnbýt na tom stejně jako kdo

lóže: loge présidentielleprezidentská lóže

kolej: loger en cité U/résidence universitairebydlet na koleji

kulka: loger une balle dans la tête de qqnprohnat komu kulku hlavou