Hlavní obsah

sauter [sote]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch přeskočit překážku, stránky ap., skočit přes co přes zeď ap., vynech(áv)atsauter un repasvynechat jídlosauter tout de suite à la fin du chapitrepřeskočit najednou na konec kapitoly
  2. hovor.qqn ojet, přefiknout, ohnout koho

Vyskytuje se v

corde: corde à sauteršvihadlo

joint: sauter à pieds jointsskákat snožmo

dessus: sauter par-dessuspřeskočit

banque: faire sauter la banquerozbít bank

reculer: reculer pour mieux sauterprodloužit si rozběh (před skokem), fig. vyčkávat na vhodnou chvíli

saute: avoir des sautes d'humeurtrpět výkyvy nálad, mít své vrtochy