Hlavní obsah

les

Vyskytuje se v

nasadit: peupler un bois de faisansnasadit bažanty do lesa

bát se: Qui craint des feuilles, n'aille point au bois.přísl. Kdo se bojí, nesmí do lesa.

dříví: porter de l'eau à la mernosit dříví do lesa

hulákat: brailler comme un sourdhulákat jako na lesy

kácet: On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs.Když se kácí les, létají třísky.