Hlavní obsah

c.c.

Vyskytuje se v

ci: c'èq/qc je (tam) kdo/co výskyt, přítomnost ap.

essere: c'è, ci sonoje (tam), jsou (tam) existence, výskyt

scampo: non c'è (via di) scamponeexistuje východisko, neexistují zadní vrátka

guadagnare: C'è tutto da guadagnare.Můžeš (na tom) jenom získat.

maniera: c'è modo e maniera di fare qczáleží na způsobu/tom, jak co podat při dialogu ap. - záleží na způsobu formulace

modo: Non c'è altro modo.Není jiná možnost.

morsetto: morsetto a Coblouková svěrka ve tvaru C

scialare: C'è poco da scialare!Nemáme na rozhazování!

abbastanza: C'è abbastanza tempo.Je dost(atek) času.

alcunché: Non c'è alcunché da fare.Nedá se nic dělat.

alcuno: Non c'era alcuno.Nebyl tam nikdo.

altro: Non c'è altro modo.Jinak to nejde.

anche: C'è anche lei.Ona je tady taky.

ancora: C'è ancora vino?Je ještě víno?

andare: C'è qualcosa che non va?Je něco v nepořádku?

anima: Non c'era anima viva.Nebyla tam živá duše., Bylo tam liduprázdno.

aspettarsi: C'era da aspettarselo.To se dalo čekat.

attraverso: C'e un albero attraverso la strada.Přes cestu je strom. spadlý

beh: Beh, che c'è?No tak, co je?

bisogno: Non c'è bisogno di gridare.Není (po)třeba křičet.

bordello: C'era un bordello incredibile.Byl tam neuvěřitelnej bordel.

burlare: C'è poco da burlare!Tady není nic k smíchu!

cambio: Per andare a Roma c'è il cambio a Genova.Cestou do Říma je přestup v Janově.

carnaio: C'è un carnaio.Je tam hlava na hlavě., Je tam (úplně) narváno.

che: Non c'è di che.Není zač.

chi: C'è chi dice che ...Jsou tací, kteří tvrdí, že ...

corrente: C'è corrente!Táhne!, Je průvan!

corrispondenza: Non c'è corrispondenza tra le sue parole e i fatti.Jeho slova neodpovídají jeho činům.

dire: Non c'è che dire.Na to se nedá nic říct.

dubbio: Non c'è dubbio che ...Není pochyb, že ...

entrare: Cosa c'entra?Co to s tím má společného?

fretta: Non c'è fretta.Není kam chvátat.

grande: C'è un gran buio.Je tma jako v pytli.

immaginare: C'era da immaginarselo.To se dalo čekat.

infuori: C'erano tutti all'infuori di te.Byli tam všichni kromě tebe.

losco: C'è del losco in quell'affare.Nějak to smrdí. je to podezřelé, pochybné

male: Come stai? — Non c'è male.Jak se máš? — Jde to.

meglio: Non c'è di meglio.Není nic lepšího.

meno: C'erano tutti meno voi.Byli tam všichni kromě vás., Až na vás tam byli všichni.

meravigliarsi: Non c'è da meravigliarsi.Není divu.

minaccia: C'è minaccia di tempesta.Hrozí, že bude bouřka.

molto: C'è molto vento.Hodně fouká (vítr).

mondo: C'era mezzo mondo.Bylo tam plno lidí.

muro: Tra di noi c'è un muro.Mezi námi je bariéra.

nebbia: C'è nebbia.Je mlha.

nessuno: Guarda se c'è nessuno.Podívej se, jestli tam někdo je.

non: Non c'è nessun problema.Žádný problém.

nuovo: Che c'è di nuovo?Co je nového?

odore: Nell'aria c'è odore di baruffa.Ve vzduchu je cítit rvačka.

perché: Per tutto c'è un perché.Každé proč má své proto., Všechno má svůj důvod.

poco: C'è poco da ridere!To není moc k smíchu.

posto: C'è posto per tutti.Pro všechny je místo.

prima: Prima c'è la famiglia, poi ...Nejdříve rodina, pak teprve ...

problema: Non c'e problema.To není problém, Klidně. na žádost ap.

pure: C'era pure lei.Byla tam taky.

puzza: In questa faccenda c'è puzza d'imbroglio.Tady to zavání podrazem.

qualcuno: C'è qualcuno?Je tady někdo?

quanto: Quanto c'è da qui a ...?Jak daleko je (odsud) ...?

quid: C'è, in lui, un quid che ...Je v něm cosi, co ...

ridere: Che c'è da ridere?Co je na tom k smíchu?

rimedio: Non c'è rimedio.Nedá se nic dělat., Tady není pomoci.

scherzare: C'è poco da scherzare.Na tom není nic legračního., O tom se nežertuje.

somiglianza: C'è una certa somiglianza tra di loro.Je mezi nimi jistá podobnost.

stock: C'è rottura di stockZboží není na skladě.

strano: Che c'è di strano?Co je na tom divného?

tale: C'era un tale rumore che non si sentiva nulla.Byl tam takový rámus, že nebylo nic slyšet.

tempo: Non c'è tempo da perdere.Není času nazbyt.

troppo: C'era troppa gente.Bylo tam příliš mnoho lidí.

TV: Cosa c'è alla TV?Co je v televizi?

unghia: C'è mancata un'unghia.To bylo o chlup., Moc nechybělo.

uno: C'era una volta un ...Byl jednou jeden ... v pohádce ap.

vento: C'è vento.Fouká/Je vítr.

vero: C'è del vero .Něco pravdy na tom je.

vicino: C'è un gabinetto qui vicino?Je tu někde toaleta?

arrosto: Non c'è fumo senza arrosto.Není kouře bez ohně.

ballare: Quando il gatto non c'è, i topi ballano.Když není kocour doma, myši mají pré.

cane: Non c'era un cane.Nebyla tam ani noha.

gatto: Quando il gatto non c'è i topi ballano.Když není kocour doma, myši mají pré.

marcio: C'e qualcosa di marcio.Tady něco smrdí. nehraje

pericolo: Non c'è pericolo!iron. To nehrozí!

premura: Non c'è premura!Žádný spěch!

santo: non c'è santo (che tenga), non ci sono santi (che tengano)nedá se nic dělat

scegliere: C'è da scegliere.Výběr je bohatý.

sotto: c'è sotto qualcosaněco za tím je nekalost, nejasnost ap.

sugo: přen. Non c'è sugo.Nemá to smysl.

být: C'è.../Ci sono...Je.../Jsou... o existenci, výskytu ap.

klidně: Non c'è problema!Klidně! souhlas

komentář: (non c'è) niente da dire, no commentbez komentáře

prázdno: C'era vuoto. Non c'era nessuno.Bylo tam úplně prázdno. nikde nikdo

stejnosměrný: corrente continua, zkr. c.c.stejnosměrný proud

střídavý: corrente alternata, zkr. c.a.elektr. střídavý proud

vítr: C'è vento.Je/Fouká vítr.

zač: Di nulla., Di niente., Non c'è di che.Není zač. po poděkování

záruka: C'è la garanzia?Je na to záruka?

balík: C'è un pacco per te.Máš tu balík.

blízko: C'è un distributore (di benzina) qui vicino?Je tady někde blízko benzínka?

číhat: C'è qualcuno appostato fuori.Venku někdo číhá.

div: Non c'è da meravigliarsi...Není divu...

divný: Che c'è di strano?Co je na tom divného?

dodat: Non c'è niente da aggiungere.Není co dodat.

dusno: C'è afa.Je dusno.

duše: Non c'era anima viva.Nebyla tam ani živá duše.

důvod: Non c'è ragione di preoccuparsi.Není důvod se obávat.

háček: C'è però un intoppo., Ma c'è un ma.Má to ale (jeden) háček.

hrozit: C'è il rischio che la diga possa rompersi., La diga minaccia di rompersi.Hrozí, že se hráz protrhne.

jak: Non c'è modo di provarlo.Není, jak to dokázat.

jednou: C'era una volta ...Byl jednou jeden ...

jídlo: Cosa c'è da mangiare?Co je k jídlu?

jinak: Non c'è (un) altro modo.Jinak to nejde.

kolem: C'è tanto lavoro con il giardino.Kolem zahrady je spousta práce.

mačkat se: Non spingete, c'è posto per tutti.Nemačkejte se, je tady místo pro všechny.

manko: C'è un ammanco di 10 mila.Je tady manko 10 tisíc.

místo: Non c'è abbastanza spazio qui.Není tu dost místa.

mlha: C'è nebbia.Je mlha.

nad, nade: Non c'è niente di meglio di ...Není nad...

najít se: C'è sempre qualcuno chi ...Vždycky se najde někdo, kdo ...

následovat: C'era un problema dopo l'altro.Následoval jeden problém za druhým.

nebezpečí: C'è il pericolo che ...Hrozí nebezpečí, že ...

něco: C'è qualcosa in questa idea.Něco na tom je. myšlence

nějaký: C'è uno ... ?Je vůbec nějaký ... ?

někam: C'è un posto dove andare?Dá se tady někam jít? za zábavou

někdo: C'è nessuno/qualcuno?Je tady někdo?

nepochybný: È fuor di dubbio che ..., Non c'è dubbio che ...Je nepochybné, že ...

nepořádek: C'e qualcosa che non va?Je něco v nepořádku?

nikudy: Non c'è via di scampo.Nemůže nikudy utéct.

nový: Che c'è di nuovo?Co je nového?

obávat se: Non c'è nulla da temere.Není se čeho obávat.

očekávat: C'era da aspettarselo.To se dalo očekávat.

odtud: Quanto c'è da qui?Jak daleko je to odtud?

panovat: C'era confusione.Panoval tam zmatek.

patřit: Questo non c'entra., Questo non fa (mica) parte del discorso.To sem (vůbec) nepatří.

poblíž: C'è una farmacia qui vicino?Je tady poblíž lékárna?

pochyba: Su questo non c'è dubbio.O tom není pochyb.

pořádek: C'è qualcosa che non va.Něco tady není v pořádku.

posun: C'è stato un progresso., Si è fatto un passo avanti.Došlo k posunu... v jednání ap.

pošta: C'è posta per me?Mám tu nějakou poštu?

požár: C'è stato un incendio.Došlo k požáru.

prášit se: C'è troppa polvere.Hrozně se tu práší.

průvan: C'è corrente (d'aria).Je průvan.

rozdíl: Non c'è nessuna/alcuna differenza.V tom není žádný rozdíl.

rušno: C'era molto movimento.Bylo tam rušno.

řeč: Non vale la pena di parlarne., reakce na poděkování Di niente., Non c'è di che.To nestojí za řeč.

smích: Non c'è niente da ridere!Na tom není nic k smíchu!

souviset: Non c'è alcun rapporto tra i due omicidi.Ty vraždy spolu nijak nesouvisí.

spěchat: Non c'è fretta.Není kam spěchat.