Hlavní obsah

aspettarsi

Vpron

  • qc očekávat, čekat co předpokládat ap., nadít se čehoNon me l'aspettavo.To jsem nečekal.C'era da aspettarselo.To se dalo čekat.

Vyskytuje se v

aspetto: aspetto (verbale)(slovesný) vid

esteriore: aspetto esteriorevnější vzhled, zevnějšek

esterno: aspetto esternovnější vzhled, zevnějšek

malsano: di aspetto malsanonezdravě vypadající

meschino: persona di aspetto meschinoneduživě/nemocně vypadající osoba, vyžle

migliore: avere un aspetto migliorevypadat lépe

sano: avere un aspetto sanovypadat zdravě

seducente: avere un aspetto seducentevypadat svůdně

sgradevole: di aspetto sgradevolenepěkně vypadající

vulnerabile: aver un aspetto vulnerabilevypadat/působit zranitelně

ansia: aspettato con ansianapjatě očekávaný

aspettare: Aspetta un bambino.Čeká dítě.

comparsa: Nessuno aspettava la sua comparsa.Nikdo nečekal, že se objeví.

curare: Cura il suo aspetto.Pečuje o svůj zevnějšek.

fuori: Aspetta fuori.Počkej venku.

magari: Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!

momento: Aspetti un momento, per favore.Počkejte chvíli, prosím.

oltre: È oltre un'ora che lo aspetto.Čekám na něho víc/déle než hodinu.

ora: Lo aspetto di ora in ora.Čekám ho každou chvíli.

parecchio: È parecchio che aspetti?Čekáš dlouho?

poco: con un aspetto poco gradevolenehezky vypadající

positivo: aspetti positivikladné aspekty

: Mi aspettavo un sì.Očekával jsem kladnou odpověď.

turno: Aspetta il tuo turno!Počkej, až na tebe dojde (řada).

beneficenza: non volere/non aspettarsi la beneficenza di nessunonikoho se o nic neprosit

čistě: avere un aspetto pulito, sembrare pulito/-avypadat čistě

krásně: sembrare bellissimo, avere un aspetto bellissimovypadat krásně

ohled: sotto questo aspettov tomto ohledu

seriózně: avere un aspetto affidabile, sembrare una persona seriavypadat seriózně

slovesný: tempo /aspetto /modo verbaleslovesný čas/vid/způsob

stránka: sotto tutti gli aspetti, ve všech důsledcích a tutti gli effettipo všech stránkách

útulně: avere un aspetto accoglientevypadat útulně

vid: aspetto perfettivo/imperfettivodokonavý/nedokonavý vid

vnější: aspetto esteriorevnější vzhled

vydržet: nevzdávej to ap. Non mollare!, Pigia (pigia)!, trvej na svém Tieni duro!, počkej Aspetta un attimo!Vydrž!

zanedbaně: avere un aspetto trascuratovypadat zanedbaně

zdravě: avere un aspetto sano, sembrare sanovypadat zdravě

: Aspetterò finché non sarà venuto.Počkám, až přijde.

čekat: Cosa/Chi stai aspettando?Na co/koho čekáš?

děsně: Hai un aspetto orribile.Vypadáš děsně.

doběhnout: Aspetta, devo fare una corsa al negozio.Počkej, musím doběhnout do obchodu.

dojít: Aspetta il tuo turno.Počkej, až na tebe dojde (řada).

dokud: Aspetterò qui finché non arriverai.Počkám tu, dokud nepřijdeš.

dole: Ti aspetto giù., Ti aspetto di sotto.Čekám na tebe dole.

hrozně: Hai un pessimo aspetto., Hai una pessima cera.Vypadáš hrozně.

chvilka: Aspetta un attimo!Počkej chvilku!

jak: Che aspetto ha?Jak vypadá?

když: Se pioverà, aspetterò.Když bude pršet, počkám.

legračně: avere un aspetto buffo/comicovypadat legračně

minutka: Aspetti un attimo.Minutku (vydržte)!

mladě: Sembra giovane., Ha un aspetto giovanile.Vypadá mladě.

nádherně: Hai un aspetto splendido!Vypadáš nádherně!

nechutně: Ha un aspetto disgustoso.Vypadá to nechutně.

než: Aspetti finché non torno.Počkejte, než se vrátím.

očekávat: E (che) cosa ti aspettavi da lui?A co jsi od něj očekával?

odporně: Ha un aspetto ripugnante.Vypadá to odporně.

počítat: Ci aspettavamo il peggio.Počítali jsme s nejhorším.

počkat: Aspetta e vedrai!Počkej a uvidíš!

před, přede: Ti aspetto davanti alla banca.Počkám na tebe před bankou.

senzačně: Aveva una aspetto meraviglioso.Vypadala senzačně.

slibovat si: Che cosa te ne aspetti?Co si od toho slibuješ?

strašlivě: avere un aspetto terribilevypadat strašlivě

strašně: Hai un aspetto terribile.Vypadáš strašně.

škaredě: Sembra brutto., Ha un aspetto brutto.Vypadá to škaredě. není to pěkné

štíhle: sembrare snello/-a, avere un aspetto snellovypadat štíhle

uboze: avere un aspetto miserovypadat uboze

uvnitř: Aspetta dentro.Čeká uvnitř.

věčnost: Ci aspetto un'eternità.Čekám tady (celou) věčnost.

vyčkat: Aspettiamo fino a...Vyčkáme, dokud...

vypadat: Che aspetto ha?Jak vypadá?

zadělat: Lo aspettano dei guai.Ten má zaděláno na průšvih.