Hlavní obsah

vero

Přídavné jméno

  1. pravý, skutečný, opravdový, opravdický, reálnývero e proprionefalšovaný, opravdový, pravý pro zdůraznění
  2. pravý, (po)řádný, opravdový zesílení, utvrzení
  3. pravdivý dle pravdy, skutečnostiÈ vero.Je to pravda.(È) vero?Je to tak/pravda?, Opravdu?È stato lui, vero?To byl on, že?Tant'è vero che ...Faktem je, že ...Non è vero?Není-liž pravda?Fosse vero!Kéž by!Che sia vero!Aby to tak byla pravda!non veronepravdivý

Podstatné jméno mužské

  • pravda, skutečnost, realitaC'è del vero .Něco pravdy na tom je.a dire il vero...popravdě (řečeno)..., abych řekl pravdu...dipingere dal veromalovat podle skutečnosti

Vyskytuje se v

culto: avere un (vero) culto per qzbožňovat, milovat koho

estratto: estratto di aloe veravýtažek z aloe vera

onore: a onor del veropopravdě

voltastomaco: essere un (vero) voltastomacobýt k zblití, být na poblití

a: A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...

dire: A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...

lontano: Non sei lontano dal vero.Nejsi daleko od pravdy.

magari: Magari fosse vero!Kéž by to byla pravda!

mazzata: Quella notizia fu per lui una vera mazzata.Ta zpráva pro něho byla fakt šok.

mettere: Mettiamo che non sia vero.Připusťme, že to není pravda.

mi: Ditemi se è vero.Řekněte mi, jestli je to pravda.

non: Non è vero?Není to pravda?

ossessione: Questo è una vera ossessione.Tohle je fakt nepříjemný.

parecchio: Parecchi dicono che non è veroDost lidí říká, že je to pravda.

per: È troppo bello per essere vero.Je to příliš pěkné, než aby to byla pravda.

probabile: È probabile che sia vero.Je dost možné, že je to pravda.

proprio: Non è proprio vero!To není vůbec pravda!

quanto: quant'è vero Diojako že je Bůh (nade mnou)

aloe: aloe vera bot. aloe vera

hraný: film con attori verihraný film

pravda: È vero.Je to pravda.

prohlédnout: scoprire le intenzioni, rivelare le (vere) intenzioni di qprohlédnout čí úmysly

vzatý: vero esperto odborník na slovo vzatý

zrnkový: nemletá caffè in grani, ne náhražková caffè verozrnková káva

aby: A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...

co: Intelligente, vero?Chytrý, co?

fakt: pravda È vero.To je fakt.

jo: Non ci sei stato, vero?Tys tam nebyl, že jo?

-li: Non è vero?Není-liž pravda?

moct: Potrebbe essere vero.To by mohla být pravda.

ne: Andiamo, vero?Tak jdeme, ne?

potom: Se è vero, poi devi farlo.Je-li tomu tak, potom musíš.

pravý: È (fatto) di vera pelle.Je to z pravé kůže.

přísahat: Giuro che è vero!Přísahám, že je to pravda!

přiznat se: A dire il vero...Abych se přiznal... řekl pravdu

říct: A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...

že: Fa freddo, vero?Je zima, že?

beton: E come'è vero Dio!To je na beton!

osina: essere un vero rompiscatole, essere una rottura (di scatole)být (jako) osina v zadku

tvář: la faccia vera di qcpravá tvář čeho

vero: vero e proprionefalšovaný, opravdový, pravý pro zdůraznění