Hlavní obsah

ballare

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

balla: balla di cotonežok bavlny

ballo: musica da ballotaneční hudba, hudba k tanci

ballo: maestro/scuola di ballotaneční mistr/škola

ballo: pista da ballotaneční parket

ballo: balli latino americanilatinskoamerické tance

ballo: ballo in mascheramaškarní bál

corpo: corpo di ballotaneční soubor

maratona: maratona di ballotaneční maraton

maschera: ballo in mascheramaškarní bál

musica: musica da ballotaneční hudba

pista: pista da ballotaneční parket

preparazione: preparazione al ballotaneční průprava

sala: sala da ballotaneční sál

ammesso: È stata ammessa alla scuola di ballo.Byla přijata do baletní školy.

ballo: Permette questo ballo, signorina?Smím prosit, slečno? o tanec

ballo: essere in ballolítat v tom v nepříjemnosti ap., být v sázce

gatto: Quando il gatto non c'è i topi ballano.Když není kocour doma, myši mají pré.

mascherato: ballo mascheratomaškarní bál

hudba: taneční hudbamusica da ballo

létat: lítat v tombýt namočen ap. essere in ballo, v průšvihu essere nei pasticci

maškarní: maškarní bál/plesballo in maschera, festa mascherata

ples: maškarní plesballo in maschera

plesový: plesové šaty dámskévestito da ballo

plesový: plesová sezónastagione di ballo

tancovačka: vesnická tancovačkaballo di campagna

tanec: vyzvat koho k tanciinvitare q a ballare

taneční: taneční hudbamusica da ballo

vyzvat: vyzvat koho k tanciinvitare q a ballare

zatancovat si: jít si zatančitandare a ballare

do: Dali se do tance.Si sono messi a ballare.

plést: To sem nepleť.Non tirarlo in ballo.

taneční: chodit do tanečníchprendere lezioni di ballo

zatancovat si: Zatančíme si?Balliamo?

prosit: Smím prosit? o tanecPermette questo ballo?