Hlavní obsah

vyzvat

Dokonavé sloveso

  • koho k čemu invitare q a fare qc(k boji ap.) koho sfidare qvyzvat koho k tanciinvitare q a ballarevyzvat koho na soubojsfidare q a duello

Vyskytuje se v

tanec: vyzvat koho k tanciinvitare q a ballare

sfida: vydat výzvu komu, vyzvat koholanciare una sfida a q

sfidare: vyzvat koho na soubojsfidare a duello q

vyzvat: vyzvat koho k tanciinvitare q a ballare