Hlavní obsah

alcuno

Přídavné jméno zájmeno

  1. nějaký, některývždy v množ. číslealcuni di voiněkteří z vás
  2. non ... alcuno žádný, nijakýNon c'era alcuno.Nebyl tam nikdo.

Vyskytuje se v

dilazione: senza (alcuna) dilazionebez (jakýchkoli) odkladů, neprodleně, bezodkladně

motivo: senza alcun motivobezdůvodně

proposito: A questo proposito dirò alcune cose.K tomuto tématu řeknu pár věcí.

minout se: minout se účinkemnon avere alcun effetto

některý: někteříalcuni/-e

účinek: minout se účinkemnon avere/produrre alcun effetto

určitě: zcela určitědi sicuro, nepochybně senza alcun dubbio

úvodem: pár slov úvodemalcune parole per l'inizio

zcela: zcela určitěsenza (alcun) dubbio, di sicuro

louhovat: Nechte louhovat několik minut.Lasciate in infusione per alcuni minuti.

na: Až na pár chyb bylo vše správně.Salvo alcuni errori era tutto corretto.

narazit: Narazili jsme na problémy.Ci siamo imbattuti in alcuni problemi.

několik: před několika letyqualche anno fa, alcuni anni fa

rozdíl: V tom není žádný rozdíl.Non c'è nessuna/alcuna differenza.

smést: Povodeň smetla několik domů.L'alluvione ha travolto alcune case.

souviset: Ty vraždy spolu nijak nesouvisí.Non c'è alcun rapporto tra i due omicidi.

stoprocentní: To je stoprocentní. jistéNon c'è alcun dubbio .

tajit: Pravdu před ní tajili několik let.Per alcuni anni le avevano nascosto la verità.

u: problémy u některých pacientůproblemi in alcuni pazienti