Hlavní obsah

alcuno

Přídavné jméno zájmeno

  1. nějaký, některývždy v množ. číslealcuni di voiněkteří z vás
  2. non ... alcuno žádný, nijakýNon c'era alcuno.Nebyl tam nikdo.

Vyskytuje se v

dilazione: senza (alcuna) dilazionebez (jakýchkoli) odkladů, neprodleně, bezodkladně

motivo: senza alcun motivobezdůvodně

proposito: A questo proposito dirò alcune cose.K tomuto tématu řeknu pár věcí.

minout se: non avere alcun effettominout se účinkem

některý: alcuni/-eněkteří

účinek: non avere/produrre alcun effettominout se účinkem

úvodem: alcune parole per l'iniziopár slov úvodem

zcela: senza (alcun) dubbio, di sicurozcela určitě

louhovat: Lasciate in infusione per alcuni minuti.Nechte louhovat několik minut.

na: Salvo alcuni errori era tutto corretto.Až na pár chyb bylo vše správně.

narazit: Ci siamo imbattuti in alcuni problemi.Narazili jsme na problémy.

několik: qualche anno fa, alcuni anni fapřed několika lety

rozdíl: Non c'è nessuna/alcuna differenza.V tom není žádný rozdíl.

smést: L'alluvione ha travolto alcune case.Povodeň smetla několik domů.

souviset: Non c'è alcun rapporto tra i due omicidi.Ty vraždy spolu nijak nesouvisí.

stoprocentní: Non c'è alcun dubbio .To je stoprocentní. jisté

tajit: Per alcuni anni le avevano nascosto la verità.Pravdu před ní tajili několik let.

u: problemi in alcuni pazientiproblémy u některých pacientů

určitě: di sicuro, senza alcun dubbiozcela určitě

alcuno: alcuni di voiněkteří z vás