Hlavní obsah

do.

Vyskytuje se v

abroad: jet do zahraničígo abroad

accession: vstup do NATOaccession to NATO

admission: hospitalizace, přijetí do nemocnicemed. hospital admission

airwaves: říci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éterusay sth over/on the airwaves

argument: dostat se do sporu s kýmget into arguments with sb

arm: vzít koho do náručetake sb in one's arms

army: vstoupit do armádyjoin the army

arrears: dostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbouget/fall into arrears

as: pokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.as far as

ass: (na)kopnutí do zadku, hovor. nakládačka, nářez výpraskass-kicking

auction: dát do dražbyput up for auction

available: moci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopnýbe available for work

back: vrátit se do normáluget back to normal

bag: pracovník dávající u pokladny zákazníkům zboží do tašekbag boy

berth: postupové místo, zajištěný postup do play-offplayoff berth

best: spotřebujte do, minimální trvanlivost do na obalech ap.best-before (date)

blast: vyhodit co do vzduchublast sth into the air

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

blossom: rozkvést, jít do květucome into blossom

blow: rozprášit co výbuchem ap., vyhodit co do povětříblow sth out

bring: srazit koho do kolenbring sb to his/her knees

brink: být na pokraji smrti, hledět smrti do očíbe on the brink of death

brush: pohádat se, rafnout se, vjet si do vlasů s kýmhave a brush with sb

bulk: začít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částíbreak bulk

bumper: mantinely do (dětské) postýlkycot bumpers

busy: pustit se do práce, začít se činit, dát se do tohoget busy

camera: jít do záběrugo on camera

cancel: platný do odvolání/zrušenígood till cancelled

cast: obsadit koho do role kohocast sb as sb

cerebral: krvácení do mozkucerebral haemorrhage

certain: do jisté míryto a certain extent

certificate: potvrzení o zápisu do obchodního rejstříkuCertificate of Incorporation

clipboard: vložit do schránky textcopy to clipboard

coma: upadnout do kómatusink/go into a coma

commit: uvalit vazbu na koho, vzít koho do vazbycommit sb to custody

compulsory: nucený odchod do důchoducompulsory retirement

congestion: poplatek za vjezd do centra (města)congestion charge

congressional: volby do Kongresucongressional elections

consignment: konsignační zboží, zboží do komisegoods on consignment

contact: přijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čímcome into contact with sb/sth

content: podle libosti, do sytostito one's heart's content

conversation: dát se do řeči/hovoru s kýmenter into conversation with sb

courtesy: pracovník skládající u pokladny zákazníkům zboží do tašekcourtesy clerk

cover: autopotahy, potahy do autacar seat covers

culture: fanda do kultury člověk okázale dychtící po kulturním vyžitículture vulture

custodial: = rodič, do jehož péče bylo dítě svěřenocustodial parent

custody: svěřit/dát koho do výchovy/péče komuput/place sb in the custody of sb

dawn: od rána do večerafrom dawn to dusk

daybreak: až do (bílého) ránatill daybreak

debt: zadlužit koho, dostat koho do dluhůput sb in(to) debt

delivery: roznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domůhome delivery

dissolve: rozesmát se, dát se do smíchudissolve into laughter

downtown: jet do městago downtown

draw: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

dressed up: hodit se do galaget dressed up

drinking: kamarádi do hospodydrinking friends

drum: bubnovat prsty (do stolu)drum one's fingers (on the table)

dump: nahodit puk (do pásma)sport. dump the puck

duty: nastoupit/hlásit se do službygo on/report for duty

early: jít do předčasného důchodutake early retirement

election: volby do evropského parlamentuEuro-election

embroiled: zaplést se/být vtažen do konfliktubecome embroiled in a conflict

anxious: Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.He was anxious to get back to work.

aside: odložit (si), odkládat si, nechávat si do rezervy, našetřit si, vymezit pro budoucí účel coset sth aside

attend: Chodíme do stejné školy.We attend the same school.

back off: Nepleť se (mi) do toho! Já to zvládnu.Back off! I'll manage.

barrel: Díval jsem se do hlavně pistole. mířil mi na hlavuI was looking down the barrel of a gun.

begin: S chutí do toho a půl je hotovo.Well begun is half done.

bin: hodit co do košethrow sth in(to) the bin

bite: Zakousl jsem se do sladkého jablka.I bit into the sweet apple.

blank: Vyplňte prázdná okénka., Doplňte do vynechaných míst. v textuFill in the blanks.

blow: Dostal ránu do obličeje.He received a blow to the face.

blow up: Vyhodili most do vzduchu.They blew the bridge up.

board: nastoupit do letadlaboard a plane

booby trap: Do jeho auta někdo nastražil bombu.His car has been booby-trapped.

butt in: Promiňte, že vám do toho skáču...Sorry to butt in on you ...

by: Do pondělka bys to měl dostat.You should get it by Monday.

cinema: jít do kinago to the cinema

clime: Ptáci odlétají do teplých krajin.Birds migrate to warmer climes.

come over: Co tě to popadlo?, Co to do tebe vjelo?What's come over you?

concern: Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?What concern is it of yours?

consult: podívat se do slovníkuconsult the dictionary

count: Umíš napočítat do desíti?Can you count up to ten?

count out: Se mnou nepočítej!, Do toho já nejdu.Count me out!