Hlavní obsah

do.

Vyskytuje se v

abroad: go abroadjet do zahraničí

accession: accession to NATOvstup do NATO

admission: med. hospital admissionhospitalizace, přijetí do nemocnice

airwaves: say sth over/on the airwavesříci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éteru

argument: get into arguments with sbdostat se do sporu s kým

arm: take sb in one's armsvzít koho do náruče

arm: To arms!Do zbraně!

arm: call to armsvolání do zbraně

army: join the armyvstoupit do armády

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

as: as far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.

ass: ass-kicking(na)kopnutí do zadku, hovor. nakládačka, nářez výprask

auction: put up for auctiondát do dražby

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

back: get back to normalvrátit se do normálu

back: be backbýt zpět, být zase v módě, vrátit se do módy

bag: bag boypracovník dávající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

berth: playoff berthpostupové místo, zajištěný postup do play-off

best: best-before (date)spotřebujte do, minimální trvanlivost do na obalech ap.

blast: blast sth into the airvyhodit co do vzduchu

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

blossom: come into blossomrozkvést, jít do květu

blow: blow sth outrozprášit co výbuchem ap., vyhodit co do povětří

bring: bring sb to his/her kneessrazit koho do kolen

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

brush: have a brush with sbpohádat se, rafnout se, vjet si do vlasů s kým

bulk: break bulkzačít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částí

bumper: cot bumpersmantinely do (dětské) postýlky

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

camera: go on camerajít do záběru

cancel: good till cancelledplatný do odvolání/zrušení

cast: cast sb as sbobsadit koho do role koho

cast: cast osf as sthstavět se do role koho, vydávat se za koho odborníka ap.

cast: cast doubt on sthzpochybnit co, vyvolat pochybnosti ohledně čeho, vnést pochybnosti do čeho

cerebral: cerebral haemorrhagekrvácení do mozku

certain: to a certain extentdo jisté míry

certificate: Certificate of Incorporationpotvrzení o zápisu do obchodního rejstříku

clipboard: copy to clipboardvložit do schránky text

coma: sink/go into a comaupadnout do kómatu

commit: commit sb to custodyuvalit vazbu na koho, vzít koho do vazby

compulsory: compulsory retirementnucený odchod do důchodu

congestion: congestion chargepoplatek za vjezd do centra (města)

congressional: congressional electionsvolby do Kongresu

consignment: goods on consignmentkonsignační zboží, zboží do komise

contact: come into contact with sb/sthpřijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čím

content: to one's heart's contentpodle libosti, do sytosti

conversation: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kým

courtesy: courtesy clerkpracovník skládající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

cover: car seat coversautopotahy, potahy do auta

cover: get under the coversvlézt (si) do postele, zalézt pod deku

culture: culture vulturefanda do kultury člověk okázale dychtící po kulturním vyžití

custodial: custodial parent= rodič, do jehož péče bylo dítě svěřeno

custodial: custodial care= péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičů

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

dawn: from dawn to duskod rána do večera

daybreak: till daybreakdo (bílého) rána

debt: put sb in(to) debtzadlužit koho, dostat koho do dluhů

debt: go/get/run into debtzadlužit se, dostat se do dluhů

delivery: home deliveryroznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domů

delivery: allow 20 days for delivery(doba) doručení do 20 dní

dissolve: dissolve into laughterrozesmát se, dát se do smíchu

downtown: go downtownjet do města

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

dressed up: get dressed uphodit se do gala

drinking: drinking friendskamarádi do hospody

drum: drum one's fingers (on the table)bubnovat prsty (do stolu)

dump: sport. dump the pucknahodit puk (do pásma)

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

early: take early retirementjít do předčasného důchodu

election: Euro-electionvolby do evropského parlamentu

election: local electionsvolby do místních zastupitelstev

embroiled: become embroiled in a conflictzaplést se/být vtažen do konfliktu

anxious: He was anxious to get back to work.Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.

aside: set sth asideodložit (si), odkládat si, nechávat si do rezervy, našetřit si, vymezit pro budoucí účel co

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

back: She went back to bed.Vrátila se do postele.

back: He was shot in the back.Střelili ho do zad.

back off: Back off! I'll manage.Nepleť se (mi) do toho! Já to zvládnu.

barrel: I was looking down the barrel of a gun.Díval jsem se do hlavně pistole. mířil mi na hlavu

begin: Well begun is half done.S chutí do toho a půl je hotovo.

bin: throw sth in(to) the binhodit co do koše

bite: I bit into the sweet apple.Zakousl jsem se do sladkého jablka.

blank: Fill in the blanks.Vyplňte prázdná okénka., Doplňte do vynechaných míst. v textu

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

blow: He received a blow to the face.Dostal ránu do obličeje.

blow up: They blew the bridge up.Vyhodili most do vzduchu.

board: board a planenastoupit do letadla

booby trap: His car has been booby-trapped.Do jeho auta někdo nastražil bombu.

butt in: Sorry to butt in on you ...Promiňte, že vám do toho skáču...

by: You should get it by Monday.Do pondělka bys to měl dostat.