Hlavní obsah

dis

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

cesta: touto cestouin this way, tímto hereby

dnes: dnes ránothis morning

klopit: Neklopit! na krabici ap.This side up!

letošek: od letoškafrom this year on

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

od, ode: od tohoto okamžikufrom this moment on, dále hereafter

ohled: v tomto ohleduin this respect

onen, ona, ono: ten či onenthis or that

právě: právě teď(at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speak

pro: pro tentokrátfor this time

směr: v každém/žádném/tomto směruin every/no/this respect

takový: s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this

tentokrát: (pouze) pro tentokrátfor once, just this once

účel: k tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelemfor this purpose

adresa: Pošlete to na tuto adresu.Send it to this address.

adresa: na této adreseon this address

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.It will be safer this way.

co: Co je tohle za otázku?What kind of question is this?

dnes: Dnes je všechno jinak.Things are different these days.

druh: tohoto druhuof this kind

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

jeho: Tyto boty jsou jeho.These shoes are his.

ještě: Tyto jsou ještě lepší.These are even better.

ještě: Ještě ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.

jet: Jede tenhle autobus do ...?Does this bus go to ... ?

jít: Jde se tudy na nádraží?Is this the right way to the station?

jít: O co jde?What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?

koncem: koncem tohoto měsícelater this month

kouř: Je tu cítit kouř.This place smells of smoke.

létat: Tito ptáci nelétají.These birds don't fly.

letět: Tento styl už neletí.This style is out (of fashion).

letošní: letošní rokthis year

levý: Na tohle jsem levej.I am hopeless/really bad at this.

líbit: To si nenechám líbit.I won't tolerate this.

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

místo: Je to místo volné?Is this seat free?

mluvit: S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?, Who's speaking?, Kdo je to? Who's this?

můj, má, mé, moje: Tyhle jsou moje.These are mine.

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

nechat: Nechme toho.Let's drop this subject., zapomeneme na to Let's forget it.

nudit: Ta práce mě nudí.This work bores me., už mě nebaví I am tired of this work.

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

odpoledne: dnes/zítra odpolednethis/tomorrow afternoon

odskákat: Tak to si odskáčeš!You'll smart for this!, You are for the high jump.

opakovat se: Už se to nebude opakovat.It won't happen again., This is never gonna happen again.

plést: Mě do toho nepleť.Leave me out of this.

počítat: Musíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.

ponechat: To už ponechám na Vás.I will leave this up to you.

poprvé: Jste tady poprvé?Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?

projít: To ti neprojde.You won't get away with this.

prosit: Smím prosit?May I have this dance?

prvně: Jste tady prvně?Are you here for the first time?, Is this your first time here?

předcházet: Co předcházelo tomuto rozhodnutí?What preceded this decision?

přeskočit: Tohle cvičení přeskoč.Skip this exercise.

případ: v tomto případěin this case/instance

ráno: dnes/včera/zítra ránothis/yesterday/tomorrow morning

rok: tento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming year

říct: Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?

sedět: Tahle barva ti sedí.This colour suits you.

sedět: Ta čísla nesedí.These numbers don't tally.

sem: až semas far as here, this far, up to here, up to this point

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

smět: Smím prosit?May I have this dance?

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

spustit: Můžeš ten program spustit?Can you run this program?

srát: To mě (fakt) sere.This (really) pisses me off.

stávat se: To se stává.These things happen.

šířka: v těchto (zeměpisných) šířkáchin these latitudes

tady: Tady je Novák. u telefonu(This is) Novák speaking.

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Vezmu si tenhleten.I will take this one.

tento: tito lidéthese people

tloustnout: Po tomto jídle se tloustne.This food is fattening.

trpět: Tohle vám nebudu trpět.I am not going to tolerate this., I won't stand for this.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Tyhle jsou tvoje.These are yours.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Tenhle tvůj přítel ...This friend of yours ...

týden: tento/příští/minulý týdenthis/next/last week

u: U velryb tomu tak není.This is not the case with whales.

váš, vaše: Tento je váš.This one is yours.

večer: dnes večertonight, this evening

vést: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

vést: Vede tato cesta do ...?Is this the road to ... ?

vidět: Jak to vidíte vy?How do you see it?, What's your take on this?

vidno: Z toho je vidno ...This/That shows ...

volno: Je zde volno?Is this seat free?

volný: Je tohle místo volné? k sezeníIs this seat free?

vynechat: Tuhle větu jsi vynechal.You left this sentence out.

vyplnit: Vyplňte tento formulář.Fill in this form.

vystačit: S tím vystačím týden.This will last me a week.

vysvětlit: Nedovedu si to vysvětlit.I don't understand it., I see/have no explanation for this.